Test
Bengt Mattson

SWEDISH SUMMARY: Jag har idag hållit en föreläsning om läkemedel och miljö kallad "Hållbarhet och affärsklimatet inom läkemedelsindustrin". Jag tyckte själv att det var enormt kul att komma tillbaka till den verksamhet som Fresenius Kabi bedriver i Uppsala. Det var inom denna del av dåvarande Pharmacia (Pharmacia Hospital Care) som jag startade min bana i läkemedelsindustrin för 20 år sedan. Ett av mina första större miljöprojekt handlade om recirkulering av de plastpåsar som används till infusions- och näringslösningar. Vi gjorde blomkrukor av det insamlade materialet. Kul och lärorikt projekt!

Recycled plastic bags

Recycled plastic bags

Today I visited Fresenius Kabi's operations in Uppsala. I gave a lecture on pharmaceuticals and environmental matters called "Sustainability and the business climate in the pharmaceutical industry". I presented "the state of knowledge" when it comes different environmental aspects throughout the life cycle of a pharmaceutical product, with primary focus however on API emissions from manufacturing operations and patient excretion. I also briefly discussed regulatory development initiatives, research initiatives (e.g. MistraPharma), Green Public Procurement programs, and the Swedish National Pharmaceutical Strategy. Regarding the latter my focus was upon the so called tasks 7.1 (the Pharmaceutical and Pharmacy Inquiry's environmental proposals) and 7.2 (environmental assessment model of pharmaceutical products).

I really enjoyed being back to where I once started working in the pharmaceutical industry. That's 20 years ago... Fresenius Kabi's operations were back then run by Pharmacia Hospital Care. One of my first environmental projects, where we looked upon environmental matters as such, engineering and operational matters, but also environmental communication issues was on recycling of infusion and nutrition solution bags. The recycled plastic bags became flower pots. Such an interesting and fun project. My visit to Fresenius Kabi today brought back some really good memories!

Test
Bengt Mattson