Test
Bengt Mattson

Idag har jag varit på IVL Svenska Miljöinstitutet och haft ett spännande arbetsmöte med Jörgen Magnér från IVL och Karin Boström från AstraZeneca.


Karin, Jörgen och jag har arbetsmöte


Mötet idag var en uppföljning till de diskussioner som referensgruppen för aktivtet 3.4 i NLS (Nationella läkemedelsstrategin) hade den 4 oktober (läs om de diskussionerna via denna länk). Karin, Jörgen och jag arbetade fram ett underlag för kommande möte med referensgruppen gällande vad som måste göras mer i detalj för att det ska gå för exempelvis IVL att granska olika miljöbedömningar av läkemedelsprodukter. Mer om det efter nästa referensgruppsmöte.


Låt oss nu istället hoppa tillbaka till början av veckan. I tisdags träffade jag det så kallade Arbetsutskottet som förbereder styrelsemötena för styrelsen för Stiftelsen IVL (ägare till IVL Svenska Miljöinstitutet). Och här finns en koppling till IVL:s arbete att göra granskningar av miljöbedömningar inom läkemedelsområdet (en kompetens som jag berörde ovan). Jörgen Magnér och hans kollegor på IVL har sedan 2005 granskat all miljöinformation som lagts ut om läkemedelssubstanser på Fass.se.


Och just miljöklassificeringen av läkemedelssubstanser på Fass.se uppmärksammandes på ett seminarium anordnat av IVL och LIF i måndags. Det har nu gått drygt tio år sedan LIF tog initiativet att lägga ut miljöinformation om läkemedelssubstanser på Fass.se - vad har vi lärt oss och vilka utvecklingsmöjligheter ser vi framgent. Det var ett fullsmäckat seminarum som vi bjöds på. För de av er som inte var där tänkte jag med hjälp av foton från seminariet ta er med på resan som startade i början av 00-talet då Åke Wennmalm (dåvarande miljödirektör på Stockholms Läns Landsting) tillsammans med Bosse Gunnarsson (från Apoteksbolaget) tog de första initiativen som sedemera ledde tll att LIF drog igång miljöklassificeringen.


Åke W Nov 7


När Åke hade presenterat bakgrunden så beskrev Gisela Holm (idag på Svenskt Vatten, men tidigare på AstraZeneca) allt det arbete hon och jag och LIF:s miljökommitté gjorde för att få intativet på plats och säkerställa deltagande från bolagens globala miljöexperter.


Gisela H Nov 7


Annika Johansson på LIF beskrev sedan hur miljöinformationen passar in på plattformen Fass.se.


Annika J Nov 7


Och Jörgen Magnér förklarade IVL:s roll som granskare av informationen.


Jörgen M Nov 7


Sedan tog Karin Boström (AstraZeneca) över scenen och beskrev hur läkemedelsbolagen arbetar med miljöinformationen på Fass.se


Karin B Nov 7


Användarperspektivet av miljönformationen fick vi dels via Pauline Göthberg (nationell samordnare av ansvarsfull upphandling hos landstingen och regionerna)


Pauline G Nov 7


samt av Marie-Louise Ovesjö (medlem i SLL:s läkemedelskommitté).


Marie-Louise O Nov 7


Därefter fick vi höra Maria Wallin presentera miljö- och energidepartements perspektiv


Maria W Nov 7


vilket följdes av Läkemedelsverkets syn (presenterat av Kia Salin)


Kia S Nov 7


och Naturvårdsverkets uppfattning (presenterat av Karl Lilja).


Karl L Nov 7


Vi fick sedan av Marlene Ågerstrand (Stockholms Unverstet och tdgare medarbetare i MistraPharma) en vetenskaplig utvärderng av intiativet (både ris och ros...)


Marlene Å Nov 7


Seminariet avslutades sedan med att Robert Svanström från Apoteksföreningen gav apotekens perspektiv


Robert S Nov 7


innan jag fick äran att summera, blicka framåt och avsluta diskussionerna. Centralt i min framtidsspaning var att nästa fas gällande miljöbedömning måste handla om läkemedelsprodukterna, i tillägg till läkemedelssubstanserna. Det är först när hälso- och sjukvården kan jämföra miljöbelastning från medicinskt helt likvärdiga behandlingar (dvs produkter innehållande samma aktiva substans) som miljöbedömnngar på allvar kan få ett genomslag och skapa värde.


Och det för oss ju tillbaka till dagens möte på IVL mellan Jörgen, Karin och mig. Vårt arbetsmöte idag kan förhoppningsvis bereda väg för den "gröna knapptryckning" som har efterfrågats flera gånger den senaste tiden ("Det är dags att trycka på den gröna knappen" samt "Som sagt var, dags att trycka på den gröna knappen").

Test
Bengt Mattson