Test
Bengt Mattson

SWEDISH SUMMARY: MiljöRapporten Direkt (nyhetsbrevet från MiljöRapporten) rapporterade igår att EU:s utskott för inre marknaden och konsumentskydd slagit fast att miljömässiga och sociala kriterier bör lyftas fram i offentliga upphandlingar, det räcker inte med att bara titta på lägsta pris. Utskottet röstade för ett förslag som tydligt anger att offentliga myndigheter ska välja det av de ekonomiskt mest fördelaktiga anbuden som samtidigt kan verifiera miljöhänsyn, hållbarhet och socialt ansvar.

MiljöRapporten Direkt (the daily newsletter from MiljöRapporten) reported yesterday that the EU Parliament Committee on Internal Market and Consumer Protection voted for a proposal that clearly states that a public purchaser shall chose the best financial bid which can verify environmental and social responsibility. If you follow my blog you know that I have written several blog posts discussing green public procurement, and the importance that sustainability criteria are included.

Read for instance the following blog posts to get some more details on green public propcurement of pharmaceuticals:

- Discussions on environmental and social aspects of procurement

- Discussions on CSR, procurement, and social media at Pfizer AS

- Sustainability Criteria in Public Procurement of Pharmaceuticals

- Follow-up of social criteria in public procurement

Test
Bengt Mattson