Test
Bengt Mattson

Under två dagar har jag deltagt i en workshop med EU-kommissionen som syftar till att samla in åsikter och perspektiv i framtagandet av en strategi för en giftfri miljö ("A Non-Toxc Environment"). Jag representerar EFPIA (den europeiska läkemedelsindustriföreningen) på workshopen och jag tycker det är mycket iintressant att se de stora likheter gällande process som kommissionen nyttjar för denna strategi likväl som för deras strategi gällande läkemedel i miljön ("the PiE Strategy" - Pharmaceuticals in the Environment). PiE strategin har jag nämnt många gånger här på bloggen och industrins arbete med EPS (Eco-Pharmaco-Stewardship) är vårt bidrag in till den strategin.


Som industri har vi självklart inte lika stark beröringspunkt med alla delar av strategin för Non-Toxic Environment som med strategin för PiE. Men självklart är det så att även Non-Toxic Enviroment strategin påverkar oss - vi är liksom alla andra stora användare av kemikalier, och det är kemikalier som står i fokus för kommissionens strategi för en giftfri miljö.


Några intressanta frågeställningar där det finns mycket att göra är till exempel

- utvecklandet av relevanta tester/analyser

- hur ska man hantera "known unknowns", och den än större frågan "unknown unknowns"

- blandningar och kombinationseffekter

- exponering av extra känsliga populationer såsom foster och spädbarn

- kemikalier i produkter

- framväxandet av en cirkulär ekonomi

- "green chemistry" eller kanske snarare hur det ska utvecklas vidare till "sustainable chemistry"


Ja, listan på utmaningar är stor men jag tycker det är glädjande att alla verkar förstå ett vi endast kan komma framåt om vi samverkar över alla aktörsgränser och geografiska gränser.

Test
Bengt Mattson