Test
Bengt Mattson

Efter flera års försening så publicerades så igår äntligen EU-kommissionens strategi gällande läkemedel i miljön. Det har förts diskussioner om strategin i många år. Det finns många inlägg här på bloggen som återberättar olika dialoger om strategin som jag har varit delaktig i under åren. En viktig frågeställning har varit vilka åtgärder som är rimliga och relevanta för att säkerställa att läkemedlens potentiella miljöpåverkan minimeras, utan att patienters tillgång till värdefulla läkemedel begränsas. Jag finner det mycket tillfredsställande att kommissionen tydligt uttrycker vikten av tillgång till läkemedel:

"ensure that actions to address the risk do not jeopardise access to safe and effective pharmaceutical treatments for human patients and animals."

Kommissionen pekar ut sex områden där åtgärder behöver vidtagas:

- actions to raise awareness and promote prudent use,
- improve training and risk assessment,
- gather monitoring data,
- incentivise “green design”,
- reduce emissions from manufacturing,
- reduce waste and improve wastewater treatment.

Det "livs-cykel-perspektiv" (från forskning och utveckling av ett läkemedel, via tillverkning, till användning och kvittblivning) som kommissionen har tagit stämmer väl överens med det initiativ som industrin har utvecklat: EPS, Eco-Pharmaco-Stewardship. För mer information om EPS kan ni titta på detta webinar som jag höll för ett par år sedan.

Läkemedelsindustrin ser fram emot att fortsätta vara en konstruktiv aktör i diskussionerna om läkemedel i miljön. Denna vilja att bidra med kompetens och våra perspektiv till diskussionen framhålls tydligt i de europeiska läkemedelsindustriföreningarnas (AESGP, MfE och EFPIA) kommentarer tidigare idag gällande strategin.

Test
Bengt Mattson