Test
Bengt Mattson

I slutet av detta år, och därmed i slutet av det svenska EU-ordförandeskapet, skall förhoppningsvis ett nytt klimatavtal kunna förhandlas fram i Köpenhamn. I förrgår på Grand Hotel i Stockholm under Återvinningsdagen presenterade den svenska chefsförhandlaren Anders Turesson de svenska målen för arbetet. Anders Turessons presentation summeras på Miljöaktuellts webb-plats. Målen kan sammanfattas på följande sätt:

Ett avtal på plats för perioden efter 2012 som

- omfattar världens alla länder,
- omfattar alla viktiga frågor,
- leder till att världens samlade utsläpp reduceras med minst 50% i relation till 1990 års utsläppsnivåer, och
- som främjar hållbar utveckling.

Det kommer såklart bli en tuff uppgift, där Sverige genom sitt ordförandeskap i EU spelar en nyckelroll. Lite extra speciellt blir det också eftersom Sverige tidigare kunnat inta en starkt pådrivande kraft inom EU, men nu i och med ordförandeskapet tvingas lägga "sin egen agenda" åt sidan för att företräda EU:s gemensamma intressen. Postivt är att USA:s attutyd till ett klimatavtal har förändrats, även om de mål de signalerat är lägre än det som EU skulle vilja se. 2020 siktar USA på att ligga med utsläpp på 1990 års nivå, medan EU:s gällande målformulering är en minskning till 2020 med 20% från 1990. Än mer problematiskt är det kanske att den rådande finanskrisen riskerar att påverka hela förhandlingsarbetet negativt. Världens politiker tenderar att bara klara av att hantera "en kris åt gången"...

Låt oss hålla tummarna för att Anders Turesson når framgång i sitt arbete, och jag tar mig här friheten att skicka med ett exempel på vad jag tycker är en tydlig framgång. Pfizer reducerade sina utsläpp av växthusgaser med dryga 40% mellan 2000 och 2007 satt i relation till försäljningen. I absoluta tal motsvarar det nästan 20%. Vi har som mål att minska utsläppen med ytterligare 20% i absoluta tal fram till 2012. Jag är övertygad om att vi kommer att lyckas - men det kräver kraftiga insatser och stark fokus. Kraftfulla insatser och uthållighet kommer också krävas av oss alla som världsmedborgare om vi skall lyckas stoppa klimatförändringen. Läs mer om Pfizers klimatarbete, och ta del av exempel på vad vi gjort för att få ner våra utsläpp, på vår globala miljöwebb-plats. Som en inspiration visar jag här minskningen av utsläppen från 2000-2007.

Test
Bengt Mattson