Test
Bengt Mattson
Etanol - är det ett miljöriktigt val? Etanol som bilbränsle diskuterades på denna blogg efter Climate Change Day-mötet i tisdags. Jag uttryckte en viss oro över att det finns olika åsikter om etanolens miljöriktighet. Det är därför glädjande att se att SvD (www.svd.se) nu kör en artikelserie om etanolen och dess miljöeffekter. I gårdagens tidning handlade det om etanolen och klimatet och idag tar man upp frågan kring etanolen och maten. Slutsatsen så här pass långt är att på samma sätt som jag skrev om i tisdagens blogg så finns det såväl "fin-etanol" som "ful-etanol". Glädjande är att det verkar som om den etanolen vi tankar här i Sverige - till stor del etanol från sockerrörsodlingar i Brasielien - är ett bra miljöval. Artikelserien fortsätter nästa vecka - fortsatt spännande läsning kan garanteras!
Test
Bengt Mattson