Test
Bengt Mattson

Pfizer har nu under inledningen av 2010 globalt lanserat sitt "Environmental Sustainability Program", vilket på svenska möjligtvis skulle kunna översättas till "program för miljö och hållbarhet". Jag skulle här på bloggen vilja introducera programmet för er och förhoppningsvis få kommnetarer på dess innehåll och förslag på förbättringar. Det finns enormt mycket att göra världen över för att säkra en långsiktigt hållbar utveckling, och mycket som ett bolag av Pfizers storlek kan bidra med.


Programmet leds av Kirsten Lund-Jurgensen (Vice President, Primary Care/Oncology Operating Unit) med direkt stöd av Nat Ricciardi (President PGM, och sittande i vår högsta globala ledning). Ett centralt begrepp i lanseringen av programmet är "Pfizer is on a green journey". Det är viktigt att såväl våra medarbetare som externa intressenter förstår att arbetet för hållbar utveckling aldrig är slutfört, utan är en ständigt pågående resa.Vår vision för programmet är att  - Integrera miljö och hållbarhet i vår affärsverksamhet för att möjliggöra vårt uppdrag "working together for a healthier world."™
Vi avser att - Driva strategiska miljöprogram som skapar värde såväl fär samhället som för vår affär.

Vi har tre fokusområden eller strategiska prioriteringar:

- Klimat- och energifrågan Klimatfrågan utgör som alla vet ett mycket stort hot mot människors hälsa runt om i världen. Pfizer har jobbat med frågan länge. Som ni vet sen tidigare inlägg här på bloggen så minskade vi utsläppen av växthusgaser globalt med nästan 20% mellan 2000 och 2007 och skall minska med ytterligare 20% till 2012. I förlängningen talar vi i termer om att ta fram vårt totala “carbon footprint” och även såklart "carbon footprint" på enskilda produkter.

- Produktansvar (“Product Stewardship”) Det finns mängder med kopplingar mellan våra produkter och miljö- och hållbarhetsfrågeställningar. Vilka effekter har våra läkemedelssubstanser på miljön? Vilka förpackningsfrågor bör vi arbeta hårdast med? Vilka miljöeffekter finns kopplade till produktion och distribution av läkemedel, i såväl I-världen som i utvecklingsländerna? Hur kan vi genom teknologier som "Green Chemsitry" säkerställa att miljöpåverkan blir så liten som möjligt?

- Tillgång på rent vatten i världen Av största vikt för global hälsa är tillgång på rent vatten. Många delar av världen upplever redan idag brist på rent vatten, och som en konsekvens av klimatförändringarna kommer denna brist på rent dricksvatten bara att öka. I förlängningen betyder detta att “water footprints” blir lika viktigt att deklarera som "carbon footprints".

För att läsa mer om olika delar av vårt "Environmental Sustainability Program" rekommenderar jag er att följa länkarna nedan. Det finns mängder med matnyttig och spännande information att ta del av. Och om det är delar som ni saknar, eller delar som ni tycker vi ska förändra, så tveka inte att höra av er till mig antingen via e-mail ([email protected]) eller genom en direkt kommentar här på bloggen. Jag ser gärna att ni är med på vår "gröna resa"!
 
Environmental Sustainability
Managing our Footprint
Product Stewardship
EHS External Supply
Health and Safety
Key Performance Indicators
EHS Governance

Test
Bengt Mattson