Test
Bengt Mattson

Nu är det som ni säkert vet mindre än 80 dagar kvar till Köpenhamnsmötet, där vi förhoppningsvis får se en enighet kring ett nytt globalt klimatavtal. Det finns dock många som är extremt pessimistiska inför mötet. Läs bland annat SvD:s repotage från helgen. Trots att det endast återstår ett par månader av förberedelser finns det inga tecken på några stora genombrott - det är klart att det är lätt att i det sammanhanget misströsta...

Men tack och lov kan man ibland uppfyllas av en tro på att det kommer att lösa sig - engagemanget finns där. Om inte bland alla ansvariga politiker så i alla fall bland många av våra ungdomar! Det torde åtmisntone betyda att även om vi missar chansen att nå en överenskommelse i Köpenhamn i december så kommer en förändring förr eller senare - det är jag helt övertygad om.

I torsdags kväll lyssnade jag till redovisningar av grupparbeten om "Miljö och energi" som gjordes av klass 9C i Skolhagenskolan i Täby Kyrkby. De teman de hade valt täckte in stora delar av det mycket komplexa frågeområdet. De olika presentationerna behandlade bland annat:

- "Framtidens energikällor" och "Förnyelsebara energikällor"
- "Mode, resurser och konsumtion" och "Livsstil och miljö"
- "Klimatet och klimatförändringar", "Olja, den icke förnybara resursen" och "Kärnkraft"
- "Sophantering"
- "Läkemedel och miljö"

Bra spridning av perspektiv och enormt bra gjorda arbeten. Det var en lärorik timme som vi bjöds på. Min son Christoffer beskrev tillsammans med sina kamrater Tobias och Markus "Läkemedel och miljö", ett ämne som jag av förklarliga skäl anser kunna ganska mycket om, på ett bra sätt.Såväl Tobias, Markus och Christoffers redovisning som många av de övrigas hade en ganska tydlig fokus på hoten och riskerna. Viktigt när man vill väcka debatt och öka medvetenheten. Men det glädjer mig att även de framtida möjligheterna belystes. Ett exempel var nya energikällor - det finns enormt många intressanta idéer i forskning och utvecklingsfas. Se exempelvis på detta exempel som Gustav, Sam och Viktor hade hittat:
Tryckretarderad osmos - det hade jag aldrig hört talas om innan presentationen.

Varje gång jag misströstar om våra möjligheter att stoppa klimatförändringen och miljöförstörelsen ska jag tänka tillbaka på klass 9C:s presentationer från i torsdags och hämta ny energi! Att misströsta, och att ge upp, har aldrig hjälp till att driva processen framåt och lösa problemet! Tack till 9C för att ni gav mig en positiv upplevelse!

Test
Bengt Mattson