Test
Bengt Mattson
Nu finns en kort introduktion till läkemedelsindustrins initiativ Eco-Pharmaco-Stewardship (EPS) på LIFe-time. EPS omfattar tre huvudsakliga områden (de två första beskrivs i LIFe-time-artikeln):
- En fördjupad miljöriskbedömningsprocess (Extended Environmental Risk Assessment, eERA) - IMI-projektet iPIE som utvecklar nya metoder för att bedöma eventuella miljörisker med äldre läkemedel som inte har någon ERA - Förbättrad kontroll gällande utsläpp från tillverkning
ENGLISH SUMMARY: You will find a brief introduction to EPS (Eco-Pharmaco-Stewardship) at LIFe-time (in Swedish however...)
 
 
 
Test
Bengt Mattson