Test
Bengt Mattson

På lördag infaller Världsnaturfondens stora manifestation - Earth Hour. Mellan 20.30 och 21.30 den 28 mars släcks stora delar av världens beslysning. Även vissa andra energikrävande aktiviteter avbryts under denna timme som en stark symbolhandling kopplat till de pågående klimatförändringarna. Ni kan läsa om Earth Hour på på Världsnaturfondens hemsida www.wwf.se, och direkt via denna länk.

Självklart är det så att Earth Hour i sig inte avhjälper klimatproblematiken. Att släcka ner belysningen 1 timme har i sig en obefintlig effekt. Däremot är det så klart så att diskussionerna inför lördagen samt efter manifestationen förhoppningsvis leder till en större förståelse för denna livsavgörande fråga! Jag kommer under veckan blogga om Pfizers arbete med klimatfrågan men även ge exempelvis på vad andra bolag och organisationer gör för att uppmärksamma Earth Hour. Ett spännande initiativ kommer från MTG Radio. De släcker ner alla sina radiostationer (exempelvis RIX FM, LUgna Favoriter och NRJ) under Earth Hour. Ett annat initiativ som säkert flera redan lagt märke till är att Arlas mellanmjölk nu kommer i nedsläckta paket.

Vad gäller vårt eget arbete hoppas jag självklart att när denna vecka är avslutad så ska ni alla känna till mer om Pfizer klimatarbete och bland annat fått mer kött på benen kring hur vi har, på global nivå samt här i Sverige, jobbat för minska våra utsläpp av klimatgaser med 43% relativt försäljningen sedan 2000...

Test
Bengt Mattson