Test
Bengt Mattson

På lördag är det dags för Earth Hour igen. Earth Hour är världens största klimatmanifestation och den genomförs i WWF:s (Världsnaturfonden) regi. Pfizer deltog för första gången förra året, och de som följt med här på bloggen kommer säkert ihåg att vi utöver att kommunicera kring klimatfrågan hela vecka inför Earth Hour också deltog i sjäva manifestationen genom att släcka ner hela kontoret.

Pfizers kontor i Silverdal, Sollentuna, UPPLYST
Pfizers kontor i Silverdal, Sollentuna, UPPLYST

 

Pfizers kontor i Silverdal, Sollentuna, NEDSLÄCKT
Pfizers kontor i Silverdal, Sollentuna, NEDSLÄCKT

Nu är det alltså dags igen. Klimatfrågan är såklart minst lika het i år som förra året. Efter misslyckandet i Köpenhamn på COP15-mötet, är det kanske viktigare än någonsin att vi alla tydligt visar världens politiska ledare att vi har större förväntningar än vad de lyckats leverera hitintills. Pfizers mål inom klimat- och energiområdet känner ni som följt mig på bloggen till redan:

Mellan 2000 och 2007 minskade vi utsläppen av växthusgaser med 43% (satt i relation till försäljningen). Detta motsvarade nästan 20% i absoluta tal. Fram till och med 2012 är vårt mål att minska med ytterligare 20% i absoluta tal.

 

Pfizers globala klimatmål
Pfizers globala klimatmål

Vi har också som mål att 35% av vårt globala el-behov skall täckas med "utsläppsfri energi" (ej inkluderande kärnkraft). Här har vi fortfarande en bit kvar till måluppfyllnad, men arbetet fortsätter. Du kan  läsa mer om vårt klimat- och energiarbete via denna länk. Klimat- och energifrågan är en av tre "grundpelare" i vårt Environmental Sustainability Program. De övriga två pelarna är "Product Stewardship" och "Access to Water". Jag återkommer såklart nu i veckan här på bloggen till klimat- och energifrågan - allt för att försöka bidraga till en ökad medvetenhet kring denna frågas enorma betydelse för vår framtid och förhoppningsvis inspirera er alla allt delta i Earth Hour-manifestationen nu på lördag klockan 20.30 till 21.30. Var med och släck ner här på planeten!

Test
Bengt Mattson