Test
Bengt Mattson


Idag hölls i WWF:s (Världsnaturfonden) regi Earth Hour Conference kring klimatfrågan i Gyllene Salen i Stadshuset i Stockholm i anledning av att Earth Hour går av stapeln klockan 20.30 till 21.30 på lördag (27 mars).

Gråmulen dag i Stockholm...
Gråmulen dag i Stockholm...

Trots att vädret var allt annat än upplyftande denna dag så känner jag mig mycket inspirerad efter att ha fått lyssna på alla förvisso skrämmande men också hoppingivande presentationer och diskussioner. Världsnaturfondens svenska generalsekreterare Lasse Gustavsson hälsade först alla välkomna och tryckte på att trots att vi väl alla var besvikna över det magra resultatet från COP15-mötet i Köpenhamn så får man inte glömma bort att mötet ledde fram till att det nu inte bara finns en vetenskaplig koncensus, utan också en politisk koncensus, att uppvärmningen aboslut inte får överstiga 2 grader.

Lasse Gustavsson hälsar välkomna
Lasse Gustavsson hälsar välkomna

Min stora klimatfavorit Johan Rockström intog sedan scenen och påtalade för oss att även om det finns en politiskt koncensus kring 2-graders-målet, så finns det en ökande oro bland forskarna att även 2 grader kan vara på tok för mycket... Glöm inte bort sa Johan att temperaturskillnaden mellan istid och ett "mer normalt tillstånd" är i storleksordningen 3 grader...

Johan Rockström
Johan Rockström

Johan viktigaste budskap är att jorden inte bara pressas av klimatförändringen utan även av andra förändringar såsom befolkningsökning och förstörda ekosystem. Oroväckande är att vi ju inte heller vet hur alla dessa förändringar interagerar - "the Surprise". Johan visade oss "the Quadruple Squeeze":

The Quadruple Squeeze
The Quadruple Squeeze

Detta större perspektiv på klimatutmaningen som jag tycker Johan Rockström beskriver så väl har jag tidigare skrivit om här på bloggen i samband med Johans föreläsning om "Planetary Boundaries" i oktober 2009.

Dagens konferens beskrev klimatutmaningen utifrån olika intressenters perspektiv. Johan Rockström fick representera forskarvärlden sen var det städernas bidrag som kom att diskuteras, sedan närinslivets och sist men inte minst politikernas roll. Eftersom jag här på bloggen så ofta har diskuterat näringslivets klimatarbete (och inte minst Pfizers eget arbete) och ofta kritiserat nationella och globala politikers oförmåga att komma framåt i frågan (inte minst tydligt i Köpenhamn) väljer jag idag att lyfta fram städernas roll.

WWF presenterade på konferensen sin utredning "Re-inventing the cities":
"Enligt en ny rapport från Världsnaturfonden WWF kommer 350 biljoner dollar – vilket är 7 gånger mer än världens globala BNP – att investeras i urban infrastruktur de närmaste 30 åren. Om de stora investeringarna i urban infrastruktur görs i klimatsmarta transportsystem och energieffektiva byggnader kommer vi att kunna lösa en stor del av klimatutmaningen."

Förstå vilken möjlighet, 350 biljoner dollar - och vilket enormt ansvar att vi tar kloka beslut när denna enorma summa pengar kommer investeras i urban infrastruktur under de kommande 30 åren... Och att det redan idag finns goda exempel bland världens städer visades genom de exempel som lyftes fram av lokala politiker från Stockholm, Malmö, Hamburg och Freiburg.

Moderator och stadsföreträdare
Moderator och stadsföreträdare

Göran Rosenberg, dagens moderator, ledde Ulla Hamilton (Stockholm), Anders Rubin (Malmö), Franziska Breyer (Freiburg) och Rainer Scheppelmann (Hamburg) genom en snabb exposé av goda initiativ. Stockholm som vann utmärkelsen European Greeen Capital 2010, i konkurrens med bland andra Hamburg och Freiburg, uppvisade projekt som Hammarbhy Sjöstad. Freiburg gav bland annat exempel på sina långt drivna projekt inom alternativa energikällor. Denna uttalade strategi har vi inom Pfizer också haft stor glädje av. Se vad vår fabrik i Freiburg har gjort inom bland annat solenergi för att dra sitt strå till stacken. Malmö beskrev hur visionen kring "en grön stad" har varit enormt betydelsefull för att skapa engagemang och glädje hos medborgarna efter många tunga år med fabriksnedläggningar och andra problem: "Let's go from grey to green". Avslutningsvis berättade Hamburg om det arbete som de och ytterligare en lång rad av städer i Euroipa driver inom projektet EUCO2 80/50: "The European Future Project Against Climate Change - Strategies for Metropolitan Regions to Reduce 80% of CO2 until 2050".

Att städer och kommuner kan vara enormt betydelsefulla för att driva utvecklingen framåt brukar jag själv framhäva vad gäller vårt energieffektiva kontor i Silverdal, Sollentuna. Vi vann utmärkelsen EU GreenBuilding Award 2008, och det är inte bara vi eller Skanska som byggde huset åt oss som skall äras. Äras skall också Sollentuna Kommun som vågade ställa tuffa, men rimliga, miljö- och energikrav på Skanska och JM när de exploaterade Silverdal. En tydlig inriktning att hamna på endast 65% av "normal energikonsumtion i bostadsområdet", men utan detaljstyrning av tekniska lösningar och annat. Det fick Skanska och JM jobba med - och de är duktiga på sådant. Lösningar finns redan idag, men de måste också användas! Dagens konferens var en tydlig uppmaning att göra just det!

Test
Bengt Mattson