Test
Bengt Mattson

Nu är det bara två dagar kvar till Earth Hour. På lördag den 27 mars, mellan 20.30 och 21.30 lokal tid, släcker inte bara vi här på Pfizer fasadbelysningen och lyset i huset utan över en miljard människor världen över, och hundratusentals bolag och organisationer skulle jag tro, deltar i WWF:s (Världsnaturfonden) stora klimatmanifestation.

Jag har tidigare i veckan presenterat delar av vårt klimatarbete (se måndagens inlägg), vad olika städer bidrar med i klimatkampen (se tisdagens inlägg), vad andra industrigrenar gör (se onsdagens inlägg) samt vad forskarna säger i frågan (se tisdagens och onsdagens inlägg). Idag tänkte jag fördjupa diskussionen något kring skälen till att Pfizer engagerat sig så pass stark i klimat- och energifrågan. Det finns en rad olika förklaringar:

1. Pfizers uppdrag är att bidra till en god hälsa och till god livskvalitet: "Working together for a healthier world". Den globala uppvärmningen är ett mycket stort hot mot miljontals människors hälsa. Nat Ricciardi, Pfizers högsta produktionschef beskriver det på följande sätt:

”Climate change is the world’s greatest global environmental challenge and has the potential to adversely impact the health of millions of people. Human health impacts includes - Illness from more heat waves - Unsanitary conditions due to increased coastal flooding - Vector-borne diseases with longer transmission seasons - Change in geographical distribution of diseases"

Utöver dessa direkta konsekvenser av klimatförändringen så är det stor risk att tillgången på rent vatten ytterligare minskas i de delar av världen som redan idag upplever stor vattenbrist. Det kommer såklart ha enormt stora negativa effekter på folkhälsan. Vår möjlighet att bidra till god hälsa med våra innovativa mediciner riskerar att försvinna om stora delar av jordens befolkning inte kan få tag på rent vatten...

2. Vi anser att det är ställt utom allt tvivel att förbränning av fossila bränslen är den huvudsakliga orsaken till klimatförändringen.

3. Att minska utsläppen av växthusgaser, framförallt drivet av en minskad energianvändning med allt energieffektivare processer, spar pengar åt bolaget.

4. Ska vi få trovärdighet i vårt övriga arbete med ansvarsfullt företagande, miljöfrågor och socialt ansvarstagande måste vi också visa hur vi bidrar positivt i kampen mot den globala uppvärmningen. Om vi vill ta en position som en positiv kraft i samhället är det en självklarhet att vi skall hjälpa till att möta en av samhällets absolut största utmaningar - den globala uppvärmningen.

Som jag har visat tidigare har vi på global nivå minskat utsläppen ordentligt under 2000-talet (nästan 20% i absoluta siffror mellan 2000 och 2007, eller 43% satt i relation till försäljningen) och har som mål att minska utsläppen av växthusgaser med ytterligare 20% i absoluta tal till 2012.

Pfizers klimatarbete 2000 - 2007
Pfizers klimatarbete 2000 - 2007

Vill du läsa mer om vårt globala klimatarbete så finns det information på vår globala hemsida. Imorgon tänkte jag här på bloggen ge exempel på hur den svenska delen av Pfizer, vårt marknadsbolag i Sollentuna och vår fabrik i Strängnäs, bidrar till de globala miljömålen i Pfizer. Vi hörs imorgon igen - och på lördag så släcker vi lyset!

Test
Bengt Mattson