Test
Bengt Mattson

Nu har arbetet dragit igång inför Earth Hour 2010. Världsnaturfondens (WWF) manifestation för att visa engagemang för klimatfrågan går 2010 av stapeln 27 mars 20.30 till 21.30. Läs mer på WWF:s Earth Hour-site.


Förra året lär enligt en SIFO-undersökning mer än 60% av svenska folket ha deltagit i Earth Hour, cirka 170 av de svenska kommunerna och cirka 1500 företag. Enormt imponerande siffror! Men jag hoppas på ännu större anslutning i år. Det är en fantastisk manifestation och symbolhandling för allas vårt klimatengagemang. Det är såklart extra viktigt att visa att nu tar vi krafttag - förhoppningsvis kan det hjälpa till att fortsätta att driva "Köpenhamnsprocessen" vidare. Oberoende av utkomsten från klimatförhandlingarna (COP15) i Köpenhamn i december så behövs fortsatt aktivt arbete från alla olika aktörer.

Jag anser att Earth Hour-kampanjen är ett gyllene tillfälle att externt men kanske främst internt presentera sitt företags klimatarbete. En chans som vi inom Pfizer avser att ta även inför och under Earth Hour 2010.

Jag har ofta tidigare visat våra mål och resultat inom klimatarbetet här på bloggen. Men det tål att upprepas: Vi minskade utsläppen av växthusgaser med knappa 20% i absoluta tal mellan 2000 och 2007 och avser att minska med ytterligare 20% fram till 2012.

Test
Bengt Mattson