Test
Bengt Mattson
Igår träffades Dopingjourens Strategigrupp för möte hos Dopinglabbet på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Pfizer har som ni kanske vet sponsrat Dopingjouren under många år. De bedriver ett mycket viktigt arbete i kampen mot dopingen.

Dopinglaboratoriet, Huddinge
Dopinglaboratoriet, Huddinge

Det är alltid spännande när aktörer från många olika delar av samhället - Dopingjouren och Dopinglabbet samt andra från akademin, Riksidrottsförbundet, Polis och näringsliv - gemensamt tar tag i en svår och komplex frågeställning. Jag tror det är viktigt att komma ihåg att doping inte bara är ett problem för idrottsrörelsen att jobba med, utan att dopingen faktiskt är ett stort samhällsproblem. Vi ser stora kopplingar mellan dopingprobelmatiken och förfalskade läkemedel för att nämna ett aktuellt exempel. Jag hoppas verkligen att ni har tagit er en titt på Läkemedelsverkets kampanjsida www.crimemedicine.com. Självklart är det så att det mesta av de produkter som missbrukas ur ett dopingperspektiv antingen förs in i landet direkt av missbrukaren alternativt av kriminella nätverk eller köps via "internetapotek". Denna brottslighet måste beivras!! Den ohälsa och brottslighet som hör ihop med dopingen skapar inte bara mänskligt lidande utan är också enormt kostsamt för samhället. För att läsa mer om dopingfrågan samt om förfalskade läkemedel hänvisar jag er till att läsa mina blogginlägg från den 19 september respektive den 25 september. Ni bör självklart också läsa all den matnyttiga information som finns på Dopingjourens hemsida www.dopingjouren.nu. Jag vill också passa på att göra kopplingen mellan dopingproblematiken och ett ökat tobaksmissbruk i samhället. På samma sätt som vi via Dizza Tobak-projektet (se blogginlägg kopplade till Dizza Tobak) jobbar för att redan tidigt i tonåren påverka ungdomar att avstå från tobak måste vi få ungdomar att förstå de enorma negativa konsekvenserna med doping. Därigenom måste vi lyckas skapa en kultur där doping inte uppfattas som en "smart genväg till muskler, framgång och respekt"! Jag rekommenderar er att läsa om missbruksproblematik generellt på www.drogportalen.se. Här finns viktig information om såväl doping som tobak samt om andra droger. Jag är glad att se att så många goda krafter i samhället jobbar tillsammas i dopingfrågan - låt oss verkligen hoppas att vi orkar hålla i och vidareutveckla arbetet. Samhället får inte tappa fokus på detta.
Test
Bengt Mattson