Test
Bengt Mattson

Nej till snus och cig!
Nej till snus och cig!

Idag inleds Dizza Tobak-kampanjen på allvar. I SVT:s program "Gomorron Sverige" utmanade lärare och elever från Nytorpsskolan i Salem Sveriges övriga 6:e och 7:e klassare i tävlingen om den bästa "Dizza Tobak-tidningen". För er som missade inslaget går det att se i efterhand på www.svt.se. Klicka på "Gomorron Sverige" och på programlänken "tisdag 06.45 2008-10-21 07.16" där ni 7 minuter och 39 sekunder in i inslaget får se eleverna Veronica Hall och Lucas Sandberg tillsammans med läraren Yvonne Olander diskutera tobakens problem och tänkbara lösningar.

Dizza Tobak i SVT
Dizza Tobak i SVT

Yvonne, Lucas och Veronica lyfte fram vikten av att ungdomarna själva påverkar varandra att avstå från tobaken - att de själva skapar attityden att det är "coolt att inte röka eller snusa". Att det behövs krafttag var Yvonne tydlig med: 16000 barn börjar röka varje år, 17% av pojkarna och 5% av flickorna i årskurs nio snusar varje dag - fruktansvärda siffror med tanke på att alla idag är medvetna om de stora riskerna...

Yvonne Olander
Yvonne Olander

Om du går eller jobbar i skolan - anta utmaningen från Yvonne, Lucas och Veronica! Om du inte direkt är verksam i skolan värld så uppmanar jag dig ändock att engagera dig i denna kampanj. Som jag tidigare skrivit om här på bloggen (se inläggen från 16:e september och 20:e augusti) är Dizza Tobak ett projekt som Pfizer driver i samarbete med SAMBA, (www.samba.nu) och ett antal andra organisationer. Dizza Tobak syftar till att hålla barn och ungdomar borta från tobaken. Behovet av detta är tydligt om man tänker på den situation som Yvonne, Lucas och Veronica beskriver. Som ni också sett i mina tidigare inlägg är har Dizza Tobak en viktig koppling till SAMBA:s stora kampanj "Kraftsamling för barnen". Denna kampanj syftar till att sätta barn- och ungdomsfrågan på den politiska dagordningen. Låt oss alla hjälpas åt för att få barn- och ungdomsfrågan på agendan och se till att barnen inte faller in i drogmissbruk!! Du hittar mer information om Dizza Tobak på Pfizers hemsida. Välkomna till Dizza Tobak!
Test
Bengt Mattson