Test
Bengt Mattson

tobaksfakta.se kan man idag läsa om en studie genomförd av Statens Folkhälsoinstitut, i samarbete med A Non Smoking Generation, kring ungdomars inställning till cigaretter och snus.

"Tonåringar med rökande föräldrar är mer positivt inställda till rökning än jämnåriga vars föräldrar inte röker. Samma påverkan har föräldrars snusande på ungdomars inställning till att snusa."

"Ska vi minska tobaksbruket bland barn och ungdomar måste vuxenvärlden och i synnerhet föräldrar se fördelarna med att sluta röka och snusa ur sina barns perspektiv, säger Åsa Lundquist, projektledare för Nationella Tobaksuppdraget på Statens folkhälsoinstitut."

Förhoppningsvis kan de bidrag som deltar i årets Dizza Tobak-tävling inte bara inspirera ungdomarna själva utan också skapa en större förståelse och skapa ett engagemang även hos ungdomarnas föräldrar. Dizza Tobak syftar till att få tonåringar att "dissa tobaken". Projektet som drivs av SAMBA i samarbete med bland andra A Non Smoking Generation stöds finansiellt av Pfizer Foundation och Pfizer AB. 
Och ni vet ju att

…för övrigt anser jag att hälsa bör finnas med på schemat…

och tydligen inte bara i grundskola och gymnasium utan även på vuxenutbildningen!

Test
Bengt Mattson