Test
Bengt Mattson

Idag har flera av våra samarbetspartners inom Dizza Tobak träffats - Korpen, A Non Smoking Generation och SAMBA - för att planera inför hösten.

Det ska bli mycket spännande att ta Dizza Tobak ett steg längre, och för att markera att vi avser att bättre utnyttja de möjligheter som de olika digitala medierna ger upphov till har vi valt att kalla nästa steg för Dizza Tobak 2.0. Jag rekommenderar er att följa utvecklingen på www.dizzatobak.se under hösten, men innan vi helt avslutar årets skoltävling vill jag påminna er alla om att vi kommer ställa ut samtliga 230 inkomna bidrag i "anti-tobaks-tidningstävlingen" under politikerveckan i Almedalen. Välkomna till Krukmakarens hus i Visby klockan 16.00 den 1 juli. Där kan jag lova att det blir en spännande diskussion kring tobak och andra droger samt dess koppling till barns och ungdomars problem.

Dizza Tobak

Allför många barn och ungdomar hamnar i ett utanförskap där alkohol och droger blir en del av vardagen.

Hur mycket spelar tobaken in? Kan barn och ungdomar själva hjälpa oss med lösningen? Kom och ta del av första årets erfarenheter av projektet Dizza Tobak, som är en del av den större kampanjen Kraftsamling för barnen.

Ca 7000 elever i åk 6 och 7 från 230 skolklasser runt om i landet har deltagit och deras tankar och idéer finns att beskåda. Medverkar gör forskare och människor med erfarenhet av utanförskapets vardag.

Läs mer på;

www.dizzatobak.se och www.kraftsamlingforbarnen.nu

Datum; Onsdag 1 juli

Plats; Augustsalen, Krukmakarens hus, Mellangatan 21 Visby

Tid; kl 16 - 18

Arrangör ; SAMBA - Samarbete för barnen www.samba.nu

Kontaktperson; Anders Lönegård, projektledare Dizza Tobak, 070-8275671


Låt mig avsluta dagens blogginlägg med min vanliga uppmaning kring hälsa:

…För övrigt anser jag att hälsa bör finnas med på schemat…

Test
Bengt Mattson