Test
Bengt Mattson
Stoppa tobaksanvändandet hos våra ungdomar I vårt arbete med CSR har jag stött på många exempel på att barn och ungdomar har det mycket besvärligt i många delar av världen. Vad man ibland kanske glömmer bort är att det även finns många problem bland barn och ungdomar här i Sverige. En av de frågor som jag som tonårsförälder oroar mig mycket för är användning av tobak, alkohol och narkotika bland våra ungdomar. Vad som överraskar mig mycket är att tobaksanvändningen ökar stort i ungdomsgruppen. I en undersökning från CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) så närmar sig användandet av tobak 40% i gymnasiets 2:a årskurs - det är helt ofattbara siffror när man betänker de kända riskerna med tobak. 7000 personer dör årligen i Sverige som en konsekvens av tobaksanvändning och ändå börjar cirka 16000 undomar att röka varje år (siffror från Cancerfondsrapporten 2008). Pfizer kommer i samarbete med SAMBA (SAMarbete för BArnen) och ett antal andra organisationer från och med i höst driva ett arbete för att minska och om möjligt stoppa tobaksanvändningen bland ungdomar i Sverige. Om du går i årskurs 6 eller 7, eller har vänner eller familj med någon som går i årskurs 6 eller 7, kanske detta projekt kan vara något för dig. Vi kallar projektet "Dizza Tobak" och vi kommer fortlöpande under detta år och kommande år presentera information på www.dizzatobak.se (under framtagande) men jag kommer självklart även att ta upp tobaksfrågan på bloggen framöver. Skolklasser inbjuds att medverka i en pristävling om att producera den bästa "sluta-använda-tobak-tidningen", och de idéer som kommer fram i detta arbete kommer att användas för att skapa uppmärksamhet för frågan och förhoppningsvis minska tobaksanvändandet i Sverige. Jag tycker detta är ett utmärkt exempel på social ansvarstagande här på hemmaplan.
Test
Bengt Mattson