Test
Bengt Mattson

Igår hade jag än en gång glädjen att diskutera läkemedel och miljö generellt, samt specifikt industrins förslag Eco-Pharmaco-Stewardship (EPS), med de holländska miljö- och socialdepartementen. Jag har haft flera diskussioner med dem tidigare, tillsammans med bland andra Elizabeth Kuiper från EFPIA (den europeiska industriföreningen för de forskande läkemedelsbolagen) och Armand Voorschuur från Nefarma (den belgiska industriföreningen för den forskande läkemedelsindustrin). På mötet igår deltog även en lång rad andra intressenter såsom forskare från universiteten, representanter från vattenföretag och apotek.
Diskussionen omfattade dels regulatoriska aspekter på bland annat miljöriskbedömningar, dels frågeställningar kopplat till förskrivning och användning samt exempel på olika reningstekniker för läkemedelsrester i avloppsvatten.

 

Armand Voorschuur (Nefarma)

Armand Voorschuur (Nefarma)


Presentationen av EPS inleddes med att Armand gav exempel på olika miljörelaterade initiativ som Nefarma är delaktiga i på den holländska marknaden. Initiativen innefattar bland annat olika typer av läkemedelsgenomgångar, hur läkemedel förskrivs samt hantering av överblivna läkemedel. En mycket intressant lista på aktiviteter som ni ser på bilden ovan (om ni nu kan läsa holländska...)
Jag presenterade sen EPS och dess tre huvudsakliga beståndsdelar:


- En fördjupad miljöriskbedömningsprocess (Extended Environmental Risk Assessment, eERA)

- IMI-projektet iPIE som utvecklar nya metoder för att bedöma eventuella miljörisker med äldre läkemedel som inte har någon ERA

- Förbättrad kontroll gällande utsläpp från tillverkning


Det var mycket uppmuntrande att ta del av den uppskattning som mötets olika deltagare uttryckte för industriinitiativet. Det gör mig trygg i min uppfattning att dessa tankar adderar stort värde i bland annat EU-kommissionens arbete med en "PiE Strategy" (strategi för hur frågeställningen läkemedel i miljön ska hanteras). Den positiva stämningen påvisar också vikten av att industrin är öppen och tillgänglig för diskussion och samverkan. Nu är vi "en del av en gemensam lösning" och inte "problemet".


ENGLISH SUMMARY: Yesterday I participated (together with amonst others my colleague Armand Voorschuur from Nefarma) at a round table discussion arranged by the Dutch health and environmental ministries. We have met them previously in discussions on Pharmaceuticals in the Environment (PiE) in general and EPS (Eco-Pharmaco-Stewardshp) specifically. Once again very good discussions, and I am extremely happy that our EPS initiative receives positive feedback from stakeholders.

Test
Bengt Mattson