Test
Bengt Mattson

Igår deltog jag i en mycket spänannde dialog med 60-talet lärare på Nobelmuseet. Temat för kvällsseminariet var Läkemedel och miljö. Utöver mig så deltog också Thomas Brodin (professor på SLU i Umeå) och Max Ludtke från Naturvårdsverket med föreläsningar för att ge ett brett underlag för diskussionen med lärarna. Ett fantastisk välarrangerat seminarium som verkligen tillät alla deltagande att såväl lyssna och reflektera som att ställa frågor och opponera.

Thomas beskrev den forskarresa som inleddes för hans del med de mycket omtalade "aborre-försöken" och gav därmed ett bra underlag för diskussionen om möjliga effekter ute i miljön av läkemedelsubstanser som utsöndrats från patient. Max redovisade det regeringsuppdrag som Naturvårdsverket har haft gällande möjligheter till att rena bort läkemedelsrester från avloppsvattnet, innan det släpps ut i miljön.

Mitt bidrag till diskussionerna var dels en generell inledning till hur och varför läkemedel kan komma ut i miljön, samt vad vi som industri gör för att minska miljöpåverkan och vad som kan göras för att få på plats en hållbar läkemedelsanvändning. För detta nyttjade jag bland annat denna bild.

Hållbar läkemedelsanvändning - med exempel
Test
Bengt Mattson