Test
Bengt Mattson

LMI
Idag har jag varit i Oslo och diskuterat läkemedel, miljö och offentlig upphandling. LMI:s (den norska läkemedelsindustriföreningen) miljögrupp hade bjudit in mig för att jag skulle berätta om de erfarenheter vi har av arbetet med läkemedel och miljö generellt sett globalt, i Europa och i Sverige. Självklart kom det upp frågor gällande överblivna läkemedel där det för närvarande pågår ett spännande initiativ på de norska apoteken (se ryddskapet.no).
Rydd skapet
Vi pratade också om miljöklassificeringen av läkemedelssubstanser på Fass.se (som håller på att implementeras även i norska Felleskatalogen)
Felleskatalogen
Huvudparten av min presentation och diskussionerna handlade dock om utsläpp av läkemedelssubstanser i tillverkningskedjan.
Specifikt ville de ta del av mina erfarenheter och reflektioner gällande hållbarhetskrav i den offentliga upphandlingen (ett ämne jag har skrivit om ganska många gånger här på bloggen). I anledning av detta ämne hade LMI också bjudit in ansvariga organisationer för offentlig upphandling av läkemedel och medicinsk teknik i Norge (bland annat HINAS).
Jag tyckte det blev väldigt bra diskussioner. Vi hade en gemensam syn på många frågeställningar. HINAS var också bra uppdaterade på hur vi jobbar i Sverige med detta redan innan eftersom det finns en etablerad dialog med bland andra Pauline Göthberg (nationell samordnare i Sverige för ansvarsfull upphandling).
Jag tryckte såklart på flera av "mina käpphästar" i diskussionerna om hållbarhetskrav och offentlig upphandling: - vi välkomnar hållbarhetskrav i upphandlingen, men de måste följas upp. - en god hållbarhetsprestanda måste också ses som en positiv kvalitetsparameter, och "belönas" av den upphandlande parten - hållbarhetskraven måste vara på en relevant och rimlig nivå, blir de alltför detaljerade ökar komplexiteten enormt för såväl vi som ska svara på frågorna och de som ska utvärdera och följa upp - enormt viktigt att den upphandlande parten bygger upp intern kompetens så att utvärdering och uppföljning blir en integrerad del i beslutsprocessen gällande "bästa anbud"
Med hopp om en fortsatt bra dialog!

Test
Bengt Mattson