Test
Bengt Mattson

Panelen på Apotek Hjärtats seminarium - reduced
Ni som följer mig på twitter (@CSRBengt) vet att jag igår deltog i Apotek Hjärtats seminarium, på Myntkabinettet i Stockholm, gällande läkemedel i miljön. Läkemedelsvärlden redogör idag (http://www.lakemedelsvarlden.se/89853-2/) för den bitvis hetsiga debatten. Och kanske talar bilden ovan sitt tydliga språk - jag kände verkligen en frustration. Men som jag skrev redan igår på twitter gällande detta foto:

"Paneldiskussion på Apotek Hjärtats miljöseminarium. Jag känner frustration över att vi inte har nått längre gällande åtgärder. Det ser på bilden ut som om jag nästan har gett upp... Riktigt så illa är det inte men god miljökvalitet kostar och alla måste vara med och betala!"

Även om jag fick kritik igår från flera av paneldeltagarna för vad vissa ansåg var en cynisk hållning ("ska industrin dela med sig av information och vidta åtgärder så måste det finnas någon inköpare/användare som vill betala för ökad miljökvalitet") så har jag i efterhand fått positiv återkoppling från flera personer. Vi måste, och det gäller alla aktörer, våga börja tala klarspråk. Självklart kan industrin göra mera, men det gäller även alla övriga aktörer i denna sektor. Och detta är en av mina verkliga käpphästar: man får alltid det man betalar för. Jag välkomnar såväl lagreglering som marknadsekonomiska incitament. Men obereoende av vilken väg samhället vill gå för "en grönare, mer hållbar läkemedelssektor" så kommer det att leda till en viss ökning av kostnaderna. Och det är väl egentligen inget konstigt med det. En långsiktigt hållbar läkemedelsanvändning är en god investering för samhället.

Jag vill speciellt passa på att tacka Mikael Hoffman, läkare och chef för stiftelsen NEPI (nätverk för läkemedelsepidemiologi), för den kommentar han har lagt in i kommentarsfältet kopplat till Läkemedelsvärldens artikel. Han skriver bland annat:

"Efter att ha arbetat tillsammans med Bengt Mattsson, Pfizer, i flera år i styrelsen för MistraPharma och ha mötts i andra sammanhang vet jag väl med vilken genuin personlig övertygelse han har drivit på för att uppmärksamma och åtgärda de miljöproblem som läkemedelsrester i miljön orsakar. Få om ens någon har gjort så mycket i Sverige för att vi ska förstå det ansvar vi har för dessa frågor. Men att som Bengt som en av ett fåtal få genomslag i stora multinationella företag om inte vi som samhälle tydliggör vikten av att genomföra åtgärder genom förändrade regelverk är svårt för att inte säga omöjligt. Den frustrationen kan jag höra i citatet från Bengt ovan..."

Självklart också ett tack till Apotek Hjärtat och Cecilia de Pedro (miljöchef Apotek Hjärtat) för att de tog initiativ till detta seminarium. Och att det hettade till igår, efter flera år av diskussioner där vi alla har verkat ganska överens, kanske visar att vi har kommit närmare ett avgörande om vad som behöver göras. Inte bara "att något behöver göras, utan faktiskt vad som behöver göras".

Test
Bengt Mattson