Test
Bengt Mattson

En viktig del av vårt sociala ansvartagande är att på olika sätt bidra till förbättrad livskvalitet hos barn och ungdomar. Det kan handla om hjälpande insatser till ungdomar som av olika anledningar befinner sig i ett "utanförskap" och att i förebyggande syfte sprida kunskap och etiska värderingar. För er som följer min blogg regelbundet kan det inte komma som en överraskning att jag bland annat anser

…För övrigt anser jag att hälsa bör finnas med på schemat…

Hälsa skall självklart ses i ett brett perspektiv. Allt från motion och kost, via droginformation, till sunda värderingar samt stöd och kamratskap. I detta sammanghang vill jag berätta om två seminarier som gått av stapeln igår respektive idag:

- Vem lyssnar på ungdomarna?
- Snacka om kaos!

Det första seminariet var ett samtal arrangerat av SAMBA om ungdomar och inflytande inom ramen för kampanjen Kraftsamling för barnen. Samtalet hölls på Rum för barn Kulturhuset i Stockholm igår på den Internationella barndagen, 5 oktober:

Medverkande gjorde Gustav Fridolin, före detta riksdagsledamot för miljöpartiet och författare till boken Blåsta, Maryam Yazdanfar som sitter i riksdagen för socialdemokraterna och tidigare har medverkat i program om kultur, barn och ungdomar i Kunskapskanalen, Anton Abele som tagit initiativ till upprop mot gatuvåldet och nu kandiderar till riksdagen för moderata samlingspartiet samt Leo Razzak, Fryshusets projekt Sharaf Hjältar, och med erfarenhet att växa upp i en förort. Moderator för samtalet var Anders Lönegård, SAMBA och projektledare för Dizza Tobak.

Anders, Maryam, Anton, Leo och Gustav
Anders, Maryam, Anton, Leo och Gustav

Deltog i samtalet gjorde också ett antal ungdomar som beskrev sin syn och sitt perspektiv på "utanförskap" och varför det brinner i förorten. Det går inte att här på bloggen sammanfatta alla de olika kommentarer och perspektiv som kom fram, men självklart dök flera grundläggande frågor om barn och ungdomars situation i samhället upp: Var finns de vuxna förebilderna? Varför är det ofta "lågstatus" att jobba med barn och ungdomar? Hur ska samhällets resurser prioriteras? Ser vi satsningar på barn och ungdomar som en klok investering för framtiden?

Jag tycker personligen att samtalet tydligt påvisar att "barn- och ungdomasfrågan" är en politisk frågeställning som tydligare måste upp på samhällets politiska agenda. Det finns ideologisk sprängkraft i frågan som skulle tjäna på en öppen och tuffare debatt. Det är därför glädjande att se att SAMBA:s klocka som står och tickar på Kulturhuset igår visade att det bara återstår 317 dagar till partiledardebatten om barn och ungdom inför valet 2010. Missa inte den debatten!

 

317 dagar kvar till debatten
317 dagar kvar till debatten

Seminariet i morse anordnades av Mentor där Maria och Angelika Langen hade inbjudits för att presentera sin bok Snacka om Kaos

 

Maria och Angelika Langen
Maria och Angelika Langen

Enormt stark upplevelse! Att man som Angelika, 20 år gammal, kan stå upp och berätta om sin struliga tonårstid så stabilt och utlämnande är enormt imponerande. Det är också en stark upplevelse att få lyssna till Marias berättelse om hur hon som förälder har kämpat under 10 år för att inte tappa bort sin dotter i Angelikas liv av missbruk, stölder, slagsmål, olyckor, rymningar och skolbråk. Jag fick gåshud och av och till fick jag jobba för att hålla tillbaka tårarna. Marias och Angelikas berättelse gör det än tydligare för mig att vi alla har en enorm viktig uppgift i att agera som sunda förebilder och sprida etiska värderingar. Alltid möta männsikor med respekt för dem som individer, även om vi självklart inte behöver visa respekt för en specifik handling. En lärdom från diskussionen är helt klart att det är viktigt med tydliga regler, även om det inte får finnas för många "absoluta förbud". Då finns risken att man börjar bryta reglerna, en efter en...

För ett läkemedelsbolag som Pfizer är det viktigt att ha med ett brett perspektiv på livskvalitet, hälsa och friskhet i allt det vi gör. Utöver vår roll att ta fram nya läkemedel och leverera dem till behövande patienter så kan, och skall, vi bidra genom miljömässigt och socialt ansvarstagande till att främja livskvalitet. Ett sätt är att både som enskilda individer men också som organisation stå upp för sunda värderingar och samverka med samhällets olika intressenter i detta arbete.

En viktig del i detta arbete utgörs av "intressentdialogen" som är en fundamental ingrediens i CSR-arbetet. Pfizers modell för intressentdialog kan beskrivas på detta sätt:


Samtalen med ideella organisationer såsom Mentor och SAMBA, och de nätverk som skapas genom dessa "intressentdialoger", är viktiga för att vidareutveckla vårt ansvarstagande. Stort tack till SAMBA och Mentor för dessa seminarier. Många tankar snurrar i mitt huvud för närvarande... Och fler lär det väl bli när jag kommer hem ikväll och börjar läsa boken Snacka om KAOS!

Test
Bengt Mattson