Test
Bengt Mattson

Som jag skrev redan igår här på bloggen när jag sammanfattade mina reflektioner efter torsdagens (och fredagens) olika seminarier i Almedalen så tyckte jag att Stina Billingers (ansvarar för frågor kring Samhällsansvar på SPP) diskussion kring "Det hållbara hörnet" var mycket intressant och att bilden synnerligen väl visualiserar visionen och arbetet med hållbar utveckling.

Human Development Index och ekologiskt fotavtryck
Human Development Index och ekologiskt fotavtryck

Ju mer jag har funderat över "det hållbara hörnet" så har jag insett att det är den bilden och den infallsvinkeln jag har saknat i mina försök att beskriva och visualisera Pfizers arbete med hållbar utveckling. När jag har beskrivit vårt arbete vad gäller socialt ansvarstagande har jag bland annat exemplifierat det med "Walderik-Mattson-pyramiden".


Pyramiden beskriver allt ifrån de CSR-insatser vi gör i 3:e världen, exempelvis stora donationer av läkemedel samt att på andra sätt öka tillgängligheten på läkemedel och en fungerande sjukvård, via ett ökat inslag av billiga läkemedel (så kallade generika) i vårt produktprotfölj till våra patenterade ("branded") läkemedel i den utvecklade världen samt till arbetet med att förebygga ohälsa genom hälsopromotion och preventiva insatser. Allt detta är ju insatser som syftar till att flytta länderna längs med "y-axeln" via ett högre UN Human Development Index mot "det hållbara hörnet".

På samma sätt är det så att vårt arbete med Pfizers Environmental Sustainability Program bidrar till att flytta länder längs med "x-axeln" mot "det hållbara hörnet" genom ett minskat ekologiskt fotavtryck. Två av våra tre grundpelare i vårt Environmental Sustainability Program passar utmärkt in på "x-axeln":

- Energy and Climate Change
- Product Stewardship

Den tredje pelaren "Access to Water" hör egentligen bättre hemma på "y-axeln" eftersom tillgång på rent vatten är en grundförutsättning för att ett samhälle skall fungera.

Tack Stina för att du med din beskrivning av "det hållbara hörnet" har hjälpt mig att bättre beskriva Pfizers CSR- och miljöarbete och den vision som vi båda och våra företag delar!

Test
Bengt Mattson