Test
Bengt Mattson
Den här veckan har jag haft nöjet att träffa experter inom energiområdet som kommit med spännande förslag på hur vi kan reducera användningen av energi i våra kontorsmiljöer. Som jag har bloggat om tidigare så har vi ett kontor här i Silverdal, Sollentuna, som är fantastiskt energieffektivt som fastighet betraktat, men självklart är det så att vårt beteende som medarbetare på kontoret också har en viktig del i vårt totala energiutnyttjande. Jag har denna vecka imponerats över hur långt teknikutvecklingen kommit vad gäller "grön IT". Det finns idag enormt smarta lösningar, varav vi redan infört vissa men bevisligen kan göra ännu mer, för att minimera antalet utskrifter och för de utskrifter som ändock måste göras, minimera mängden energi som åtgår. Det finns flera olika leverantörer av "gröna IT-lösningar" som jag rekommenderar att ni diskuterar med - här finns både energi och pengar att spara!!
Test
Bengt Mattson