Test
Bengt Mattson
Tomas Eriksson, Miljöpartiets gruppledare i Stockholms Läns Landsting, hade bjudit in mig samt en rad andra intressenter representerande apotek, myndigheter (Läkemedelsverket och TLV) och landstinget, samt Emma Nohrén (riksdagsledamot för mp som bland annat skrivit motionen "Läkemedel på gott och ont") till en diskussion idag om läkemedel i miljön.
Mycket bra diskussioner, och det är såväl fascinerande som frustrerande att se att vi är alla till stora delar överens om vad som behöver göras men ändock kommer vi inte till skott ordentligt. Vi saknar politiskt ledarskap i frågan. När en av mötesdeltagarna använde uttrycket "det är dags för politikerna att trycka på den gröna knappen" så kom jag håg att det var precis den formuleringen jag använde i ett inlägg här på bloggen den 2 december 2013, refererandes till en artikel jag hade skrivit på LIFe-time 31 oktober 2013: "Hög tid att trycka på den gröna knappen"
Som sagt var - frustrerande att vi fortfarande väntar på det knapptrycket...
Test
Bengt Mattson