Test
Bengt Mattson
På fredag, den 24 oktober, anordnar EFPIA (den europeiska läkemedelsindustriföreningen) och Health Care Without Harm (HCWH) en workshop i Bryssel där läkemedel i miljön kommer att diskuteras. Deltagande i seminariet är "by invitation only", men alla har chans att delta i diskussionen genom att ställa frågor via twitterhashtaggen #PieDebate. Läs om mina funderingar inför workshopen på EFPIA:s blogg.
ENGLISH VERSION: This Friday, Oct 24, EFPIA (the European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations) and HCWH (Health Care Without Harm) jointly arranges a seminar on Pharmaceuticals in the Environment (PiE) in Brussels. Although the participation in the seminar is by invitation only, everyone could participate in the discussion via the possibility of asking questions using the twitter hashtag #PieDebate. You could read my thoughts prior to the workshop at EFPIA's blog spot.
Test
Bengt Mattson