Test
Bengt Mattson
Spännande diskussion med bland annat representanter från riksdagen kring läkemedel och miljö Jag deltog idag i ett seminarium i anordnat av Miljöpartiet och Läkare För Miljön. Seminariet som hölls i riksdagens lokaler på Mynttorget gällde läkemdelsrester i miljön och dess potentiella miljöeffekter. En rad olika intressenter deltog, bland annat flera riksdagsledamöter från flera olika partier. Jättespännande och självklart intressant att notera att frågan är på så mångas agenda idag att ett seminarium lockar så många olika intressenter - från alla olika delar av samhället. En mycket kort sammanfattning av diskussionen, baserat på presentationer av bland andra mig, Åke Wennmalm (miljödirektör från Stockholm Läns Landsting), Ingrid Eckerman (Läkare för Miljön) och Berndt Björlenius (Stockholm Vatten), kan vara att det finns många frågetecken kvar att räta ut. Vi är alla överens om att mer kunskap måste tas fram och att diskussion måste föras på såväl nationell, europeisk samt global nivå. Mycket intressant arbete står framför oss och jag kan garantera att vi från läkemedelsindustrin även fortsättningsvis kommer at vara mycket aktiva. Miljökommittén inom LIF (Läkemedelsindustriföreningen) har fortsatt detta som sin högst prioriterade frågeställning!!
Test
Bengt Mattson