Test
Bengt Mattson

SWEDISH SUMMARY: Idags inleds politikerveckan i Almedalen. Jag kommer att vara där i början av veckan. Jag deltar i panelen i två seminarier: ”Vatten och läkemedel – lösningar för ett växande miljöproblem” som ordas på måndagen av Swedish Water House och i ”Östersjön- en naturlig skönhet? Hur påverkar läkemedel, kosmetika och hygienartiklar vår vattenmiljö?” på tisdagen.


The "political gathering" in Almedalen, Visby, starts today. I will be there in the beginning of the week. I will be on the panel in two seminars:
- Monday: ”Vatten och läkemedel – lösningar för ett växande miljöproblem” (water and pharmaceuticals - solutions to a growing environmental problem) arranged by Swedish Water House - Tuesday: ”Östersjön- en naturlig skönhet? Hur påverkar läkemedel, kosmetika och hygienartiklar vår vattenmiljö?” (The Baltic Sea - a natural beauty? The inmpact from pharmaceuticals, cosmetics and hygiene products on the water environment) arranged by Hållbara Hav
Welcome!

Test
Bengt Mattson