Test
Bengt Mattson

Nästa vecka är det politikerveckan i Almedalen (i Visby, Gotland) igen. Har ni följt mig under de 10 år som Ansvarsbloggen har funnits så vet ni att Almedalen är ett årligt event som jag anser vara väldigt värdefullt. Jag lär mig enormt mycket inom många olika områden, och har såklart också en möjlighet att bidra till andras kompetenshöjning genom deltagande i olika seminarier, paneler och samtal.

I år är jag på plats söndag, måndag och tisdag med fokus på antibiotikaresistens (AMR), vaccinationsprogram och andra preventiva insatser, samt såklart på läkemedel och miljö. Ett exempel på diskussioner inom det senare området är diskussioner med bland andra Svenskt Vatten om hur läkemedelsrester i avloppsvatten ska hanteras.

Det är som vanligt med spänning och tillförsikt som jag ser fram emot dagarna i Visby :-)

Test
Bengt Mattson