Test
Bengt Mattson

I tisdags träffades en rad intressenter kopplade till projektet CWPharma på Naturvårdsverket i Stockholm för att diskutera delar av projektet. Mötet leddes av representanter från Länstyrelsen i Östergötland och fokus för våra diskussioner var utkastet på rapportdelarna


 4.1. "Insamling och destruktion av läkemedel"
 4.2. "Informationsspridning om läkemedels miljöpåverkan"
 4.3. "Producerande företag, vilka regler som gäller för deras utsläpp"

Mycket bra diksussioner, och som alltid slås man av hur viktigt och värdefullt det är att träffas "över aktörsgränser". Vi har mycket att lära av varandra och det är viktigt att säkerställa att alla olika perspektiv belyses.

Jag ser fram emot ett fortsatt samarbete under projektets gång.
 

Test
Bengt Mattson