Test
Bengt Mattson

csr-sweden-logga
SWEDISH SUMMARY: Idag genomförde CSR Sweden det första mötet inom ramen för initiativet CSR4Real. CSR4Real erbjuder ett forum för CSR Swedens medlemsbolag att diskutera frågor sinsemellan. Idag pratade vi såväl om organisatoriska frågeställningar, proaktivitet i arbetet, CSR-frågans koppling till kärnuppdraget samt vad ESG (Environment, Social, Governance) egentligen betyder. Stort tack till Lena Hök som stod som värd idag på Skandia och som gav en inspirerande inledande föreläsning!

Lena Hök, Skandia Lena Hök, Skandia

Today CSR Sweden arranged a first meeting in the initiative CSR4Real. The initiative is meant to be a platform where CSR Sweden's members can discuss issues with colleagues and peers. On the aganda today we had organizational matters, the need for proactive actions and connection of CSR and sustainability issues to the core business. We also had an interesting discussion together with Ola Löhman regarding the definition and purport of ESG (Environment, Social, Governance). What do we mean when we talk about ESG reporting and integrated reporting? The discussions where really good and intense. Thanks to both Lena Hök (for both hosting the meeting at Skandia and for the introductory presentation) and Ola Löhman. The discussions will definitely continue!

Test
Bengt Mattson