Test
Bengt Mattson

I förra veckan höll CSR Sweden sin årsstämma. CSR Sweden är som de flesta av er säkert vet det ledande nätverket för det ansvarstagande näringslivet. Nätverket består av såväl privata som statligt ägda bolag och av både svenska och utländskt ägda. Den gemensamma nämnaren för alla medlemsföretag är att de har höga ambitioner vad gäller ansvarsfullt företagande och har kommit långt i det arbetet. Med det som bakgrund är det väl inte svårt att förstå att jag är mycket stolt över att jag än en gång blev omvald till ordförande för CSR Swedens styrelse.

Jag vill här passa på att hälsa omvalda och nya styrelseledamöter välkomna till årets arbete :-)

Omval på 2 år

Karin Vierma (Sodexo)
Maria Pia Hope (Vinge)

Nyval (2 år)

Sofia Leffler Moberg (PostNord)
Catharina Hägglund (Skellefteå Kraft)

Fyllnadsval (1 år)

Scarlett Roa (Svenska Spel)

Står kvar på 1 år

Susanna Salwin (IBM
Annika Ramsköld (Vattenfall)
Martin Löfberg (Löfbergs)

Och sen också såklart skicka en varm och tacksam tanke till Marianne Bogle - vår verksamhetsledare - utan vars engagerade arbete det inte funnes någon verkamhet att tala om.

 

 

 

Test
Bengt Mattson