Test
Bengt Mattson
Hur kan företagsklimatet förbättras i Sverige? Och vilken roll spelar CSR-frågan i det arbetet? Idag träffade jag och Richard Lium (läs om honom och delta i hans spännande dialog på http://metrobloggen.se/csr) ett antal moderata lokalpolitiker och riksdagsledamöter. Vi träffades i Tyresö, på Liums hemmaplan. Berit Assarsson och Mats Fält representerade lokalpolitiken och Björn Hamilton, Isabella Jernbeck och Anti Avsan kom från riksdagen. Mycket kul och spännande att få chans att diskutera entreprenörsskap och företagsklimat direkt med politiker, och föra den diskussionen även ur ett CSR-perspektiv.

Diskussion hos Lium
Diskussion hos Lium

Lium är en mycket betydande privat arbetsgivare i Tyresö och självklart är det intressant att höra Richard Lium som dess VD beskriva vilka frågeställningar som han anser vara viktiga för att förklara den snabba tillväxt som bolaget har haft. Riktigt kul är det självklart att se att det CSR-arbete som Richard med stor energi driver i Lium har likheter med de CSR-strategier som vi har inom ett multinationellt bolag av Pfizers karaktär. Vi är båda övertygade om att ett aktivt CSR- och miljöarbete är värdefullt för affären. Det bygger varumärket och det gör oss till attraktiva arbetsgivare. Och det kan väl knappast finnas ett tydligare sätt att visa att man är en seriös och långsiktig aktör än ett väl fungerande CSR-arbete. På vilka sätt kan då politiker hjälpa till att driva CSR-frågan framåt. Mängder av idéer var uppe till diskussion, exempelvis vilken roll staten, landsting och andra offentliga aktörer kan spela genom den offentliga upphandlingsprocessen. Här finns självklart stora möjligheter att premiera god kvalitet inte bara på levererad produkt eller tjänst utan också på samhällsengagemang och ansvarstagande. "Lägsta pris" får inte vara ett vinnande koncept om det skett på bekostnad av miljö och sociala förhållanden. Som jag har sagt förut - "fusk får aldrig löna sig". Vi diskuterade också skattesystemets uppbyggnad och på vilka sätt politikerna kan premiera donationer och välgörenhet genom förändringar i systemet samt hur ökat intresse kring Hållbarhetsredovisningar kan driva på arbetet i en positiv riktning. Det var väldigt glädjande att se det intresse som politikerna visar inte bara för entreprenörskapet och företagssamheten utan också att detta sker på ett ansvarstagande sätt - ett "ansvarsfullt företagande" som jag vanligtvis tycker om att kalla CSR- och miljöfrågan ur näringslivets perspektiv. Ansvarsfullt företagande är en självklar hörnsten för många företag idag, Lium och Pfizer är bara två exempel av många, men tyvärr finns det fortfarande många bolag som släpar efter. Det finns också ett behov av politiska förändringar i samhället inom olika områden för att ytterligare finna morötter för bolag att förändra sin verksamhet i ansvarsfull riktning. Denna typ av möten som vi hade idag hjälper till i den processen!!
Test
Bengt Mattson