Test
Bengt Mattson

De senaste två dagarna har jag tillbringat tillsammans med tre indiska besökare. Manu Kapila från Fortis Healthcare Limited, Latha Sankarnarayan från Green Evangelist samt Madhura Kapdi från Child Rights and You deltar alla i Svenska Insititutets Managementprogram kring hållbart företagande.Det har verkligten varit två spännande och intensiva dagar. I tisdags hade vi en hel dag av diskusisoner kring ansvarsfullt och hållbart företagande då jag och kollegor från Pfizer i Sverige presenterade hur vi arbetar med att i vår affärsverksamhet driva socialt och miljömässigt ansvarstagande, hur vi hanterar affärsetiska frågeställningar samt hur vi jobbar med vår HR-strategi. Alla dessa perspektiv anser jag vara självklara delar av ett modernt CSR ("Corporate Social Responsibility") eller CR ("Corporate Responsibility")-arbete. De fyra perspektiven

- Mänskliga rättigheter (eller "Social Sustainability" som jag ofta kallar det i mina engelska presentationer)

- Arbetsförhållanden (eller "Employer Branding", dvs hur Pfizer uppfattas som arbetsgivare)

- Miljö (eller "Environmental Sustainability" på mina engelska bilder)

- Anti-korruption (eller "Business Ethics", dvs affärsetik som ofta är det uttryck jag använder)

är hämtade från FN-initiativet Global Compact som Pfizer har jobbat med sen 2002.Det gladde mig mycket att vi fick väldigt positiv återkoppling från våra besökare kring hur vårt CSR-arbete verkligen är integrerat i affären. Som jag har visat tidigare här på bloggen (se exempelvis inlägget från 29:e mars) så beskriver jag ofta kopplingen till affären med hjälp av den så kallade Walderik-Mattson-pyramiden.En av de längsta och tuffaste diskussionerna vi hade under tisdagen gällde hur vi säkerställer goda arbetsförhållanden och ett bar miljöarbete i leverantörskedjan. Självklart var denna diskussion delvis föranledd av vetskapen att det från läkemedelstillverkning i Hyderabad i Indien släppts ut stora mängder läkemedelssubstanser. Föga förvånande ville Manu, Latha och Madhura förstå hur vi inom Pfizer arbetar för att säkerställa att inte vi är inblandande i den typen av missförhållanden. Läs mer om denna fråga på tidigare blogginlägg (exempelvis från den 16:e augusti).

Det var också glädjande att höra att Manu, Latrha och Madhura var mycket positiva till den öppenhet och ärlighet som vi visade i diskussionerna. De var helt enkelt inte vana vid att representanter för läkemedelsindustrin så öppet bjöd in till heta diskussioner. Här hoppas jag verkligen att hela vår bransh, inte bara i Sverige utan runt om i hela världen, öppnar upp och vågar ge sig in i debatten. För mig handlar det helt enkelt om vår långsiktiga överlevnad. Utan en öppen och ärlig diskussion med alla våra olika intressenter så förlorar vi vår möjlighet att driva vår verksamhet. Vi är beroende av intressenternas förtroende för att kunna fortsätta utvecklas!

För att även få "se och känna på verkligheten" besökte vi igår en läkemedelstillverkande fabrik i Uppsala. Pfizers tidigare fabrik i Boländerna i Uppsala ägs idag av det indiska bolaget Kemwell och är idag en tredje-partstillverkare till oss.Det var ett enormt bra besök hos Kemwell där Manu, Latha och Madhura fick se framför allt hur ett bra fungerande miljöarbete ser ut i verkligheten. Det var tydligt att de fick en enorm massa positiva intryck som de skulle ta med sig tillbaka till Indien och använda där i sitt arbete.

Jag känner som alltid i situationer som denna att det är enormt värdefullt att diskutera CSR-arbete med personer som har en annan bakgrund än mig själv, som har helt andra erfarenheter och kunskaper samt perspektiv kring ansvarsfullt företagande. Diskussionen blir enormt givande för oss alla!

Test
Bengt Mattson