Test
Bengt Mattson

There is a never ending semantic discussion regarding which term to use to decribe the strategies and initiatives corporations do within the field of "social sustainability". I have over the years my self used both the most common term and abbreviation Corporate Social Responsibility, CSR, as well as Corporate Citizenship, Corporate Responsibility or in Swedish "socialt ansvarstagande" och "samhällsansvar". It is however important to acknowledge that the semantic discussion does not really add to the value created by the initiatives themselves. Personally I use the term CSR most of the time for the simple reason that it is well established, but occasionally Corporate Responsibility or even Corporate Reputation (which connects the responsibility aspect with the communication aspect, see my blog post from yesterday).

The CSR-initaitives are the most important thing to discuss. And I have just returned back to the office after a meeting with Johan Oljeqvist and Martin Dworén (Managing Director and head of Public Affairs respectively at the Fryshuset organization) regarding health related CSR-initiatives.

Fryshuset
Fryshuset

I have to admit that it feels almost ridiculous to blog about a meeting at Fryshuset in English... The conversation was held in Swedish and the initiatives and ideas we discussed were all related to Swedish situations and problems, although similar issues exists all around the globe. So let's switch over to Swedish for the remaining part of the blog post.

Vi diskuterade såväl Fryshusets många olika projekt och program liksom Pfizers och andra organisationers arbeten. Initiativ som på olika sätt alla hade en koppling till bekämpning av ohälsa eller främjande av hälsa. Ett projekt som sjäkvklart berördes var det tobakspreventiva projektet Dizza Tobak. Pfizer stödjer SAMBA, som driver Dizza Tobak tillsammans med samarbetspartners såsom A Non Smoking Generation. Fryshuset är en av 42 medlemsorganisationer inom nätverksorgansiationen SAMBA. Vi tittade på flera olika problemområden utöver tobak:

- andra droger utöver tobak, dvs alkohol, narkotika och dopingmedel

- våldsbrott av olika slag, där unga tjejer känner en stor oro för att de kan komma att utsättas för våldtäkter, medan många unga killar mer eller mindre ständigt känner oro för att åka på stryk

- mobbning och en allt mer utbredd rasism

- avsaknad av mötesplatser, där barn och ungdomar träffar vuxna förebilder

- och allt detta leder till utanförskap på olika sätt med resultatet fysisk och/eller psykist ohälsa.

Här finns en stor roll för näringslivet att spela. Vi behöver samla alla olika sektorer i samhället - såväl den privata, som den ideella och den offentliga. En ökad ohälsa, såväl fysisk som psykisk bland barn och ungdomar, kommer att ha katastrofala konsekvenser både på den individuella planet och för samhället i stort. Alla goda krafter behöver samverka för att ta sig an den utmaningen. Och då måste misstänksamheten mellan de olika sektorerna, och mellan olika aktörer inom sektorerna, försvinna. Det finns goda krafter inom såväl det privata och offentliga som inom den ideella sektorn. Och vi inom det privata näringslivet måste inse att vi inte uppträder som konkurrenter med varandra i denna typ av samarbeten, på samma sätt som de ideella organisationerna inom ramen för en samverkansprojekt måste sluta att konkurrera med varandra och ta varje chans att visa sitt eget varumärke.

En bra och öppen diskussion tycker jag att vi hade, en diskussion som borgar för ett fortsatt utbyte där vi kan lära av varandra. CSR-initiativ där organisationer från olika sektorer samverkar har stor potential att verkligen göra avtryck! Och att styra insatser till barn och ungdomar låter som en god investering för framtiden. Ett initiativ som ni vet att jag tycker om är SAMBAs stora kampanj kallad "Kraftsamling för barnen". En alldeles utmärkt plattform för samverkan mellan olika organisationer!

Test
Bengt Mattson