Test
Bengt Mattson

Den 9 juni presenterade CSR i praktiken.se årets CSR-barometer som ger en bra information kring hur "CSR-proffsen" i Sverige ser på hållbarhetsfrågor och den framtida utvecklingen inom området. Det finns ett par viktiga slutsatser som visar vad som prioriteras och varthän vinden blåser. Miljöfrågor samt omsorgen om de egna anställda står i centrum för CSR-arbetet hos de flesta företag och organisationer som deltagit i barometern. Viktiga frågeställningar är hur man bygger samt förvaltar kundrelationer, hur man arbetar med sitt varumärke samt hur man skapar engagemang och motivation hos de anställda. Arbetsgivarna verkar överens om att exempelvis volontärarbete är mycket viktigt för att stärka motivationen och engagemenget, men också för att bygga varumärke och goodwill.

Jag tycker det är mycket intressant att synen på volontärarbete är på väg att förändras i Sverige. Jag anseratt det länge har funnits en mycket avvaktande, och ifrågasättande, attityd till volontärinsatser inom svensk näringsliv. Skälen till detta kan vara många, en orsak tror jag är att vi här i Sverige har ansett att "den offentliga sektorn" ska ta hand om denna typ av initiativ samt att det lätt blir "lite för jippo-betonade kampanjer". Det har på något vis inte ansetts seriöst och "fint" nog... Kul att det förändras för det är ingen tvekan om att det är ett fantastiskt sätt att skapa intern motivation!

I förra veckan när jag var i Prag och bland annat träffade flera av mina CSR-kollegor från Pfizers globala organsiation och från de olika europesiak marknaderna var just volontärprogram en av de frågor vi diskuterade. Vi tittade bland annat på möjligheter att i de olika länderna dra erfarenheter från och göra tydligare kopplingar till vårt globala volontärprogram "Pfizer Global Health Fellows". Det finns redan på flera av markaderna lokala "Health Fellows programs" men vi kan helt klart öka de nationella och lokala insatserna. Och med den uppfattningen om värdet av volontärprogram som CSR-barometern visar är jag stärkt i förvissningen om att detta är rätt väg för oss att gå!

Jag hoppas kunna återkomma med många spännande exempel på volontärprogram från olika delar av Pfizer "as time goes by".

Test
Bengt Mattson