Test
Bengt Mattson

Jag har under den senaste tiden i mina kontakter såväl inom läkemedelsbranschen som inom andra branscher allt oftare hört användningen av uttrycket Corporate Reputation. På svenska skulle man väl få översätta det med "ett företags rykte". Det intressanta är tycker jag att fler och fler av bolagen väljer att tydligare att länka samman CSR-arbetet och arbetet för en hållbar utveckling med Corporate Reputation-arbetet. Jag tror personligen att det är en bra utveckling. Corporate Reputation är nämligen ett begrepp som länkar samman en lång rad olika perspektiv med vilka man kan titta på ett bolag eller en organisation:

- värdet av våra produkter och tjänster

- värdet av vår forskning och utveckling, av vår tillverkning, och av alla de arbetstillfällen som vi skapar i samhället

- hur vi driver och efterlever våra affärsetiska program

- hur vi uppfattas som arbetsgivare

- och så klart värdet av våra olika CSR- och miljöinitiativ.

Jag deltog i går i en Pfizer-intern konferens i London kring ett av de olika initiativ med koppling till Corporate Reputation som vi för närvarande utvecklar. Detta initiativ kallas One Voice.Bakgrunden till initiativet är att vi som bransch, och alla våra enskilda medarbetare, ofta hamnar i ganska så upphetsade debatter kring olika "heta frågor".
Frågorna kan vara av typen

- Hur säkra är egentligen läkemedel?

- Varför är läkemedel så dyra?

- Vad gör ni egentligen för att se till att även folk i fattiga länder får tillgång till läkemedel?

- Varför lägger ni mer och mer kliniska prövningar utanför Europa och USA? Är det bara för att det är billigare?

Det är såklart viktigt dels att vi hjälper våra medarbetare att känna sig trygga i att ta debatten, dels att de känner att de har riktiga argument och förklaringar. Det är såklart också viktigt att de olika externa intressenterna får tillgång till korrekt information i dessa "heta frågor". Därför utvecklar vi för närvarande stödjande dokumentation för dessa debatter. Materialet skall finnas såväl i "poster-form" som i en mer utförlig "broschyr". Och naturligtvis både i elektroniskt format och som tryckt material.Det är väl omöjligt att läsa texten på postern ovan. Men den "heta frågan" som ställs och vårt kortfattade svar på denna poster är följande:

Fråga: Isn't testing your drugs in the developing world simply preying on peoples' vulnerability?

Svar: No matter where we test our medicine, patient safety in clinical trialsis paramount.Through projects like our speaking book programme we seek to make objectives of clinical trials clear and easy to understand, to ensure we get informed consent.

Jag kommer såklart återkomma till denna del av vårt Corporate Reputation-arbete framöver här på bloggen. Jag rekommenderar dock redan nu att den som är intresserad av denna typ av frågor tittar in på en annan del av vårt Corporate Reputation-program, nämligen more-than-medication. Detta är ett initiativ från Pfizer Kananda som vi för närvarande också vidareutvecklar för att det skall kunna användas på flera marknader världen över.

Att bygga vårt rykte, och därigenom säkerställa värdet av vårt varumärke, är självklart enormt viktigt, men det får inte bli "Corporate Bullshit"! Hela arbetet måste vara förankrat i grundläggande, starka, och riktiga värderingar. Pfizer är en positiv kraft i samhället, och det måste vi bli skickligare på att visa upp. Och då måste vi såklart bli mer öppna och transparenta i allt det vi gör!

Jag hoppas att Pfizer genom initiativ som de jag här kort berört ökar sin närvaro i det offentliga samtalet och att vårt rykte stärks. Ett tecken på att det finns mer att göra för oss vad gäller vårt Corporate Reputation-arbete är ju bland annat det resultat som precis har presenterats kring var någonstans dagens ekonomi- och ingenjörsstudenter vill arbeta. Vi finns förvisso med på Universums lista över attraktivaste arbetsgivarna, men bara på 32:a plats bland ingenjörerna och på 46:e bland ekonomerna. Jag tycker att vi borde kunna klättra högre!

Test
Bengt Mattson