Test
Bengt Mattson

China EU workshop
I helgen har jag varit i Shanghai för att delta i China/EU Pharmaceutical Industry Forum". Mötet arrangerades tillsammans av CPIA (China Pharmaceutical Industry Association) och av EFPIA (European Federation of Pharmaceuticals Industries and Associations) på the National Exhibition and Convention Center i Shanghai under den pågående läkemedels- och medical device-mässan. En mässa med 200000 besökare...
Syftet med mötet var dels att ge en överblick över hur den kinesiska respektive europeiska ser ut och fungerar, dels att diskutera tillgång på innovativa läkemedel i Kina respektive EU, hur det regulatoriska systemet ser ut i EU och den pågående uppdateringen av Kinas Drug Administration Law (DAL) samt presentera vilka förväntningar den europeiska läkemedelsindustrin har på samarbetspartners gällande kvaliet och hållbarhetsarbete. Kvalitets- och hållbarhetskriterier var förstås mitt bidrag till diskussionen.
Bengt på workshopen
Mitt huvudbudskap var att "A Global Industry Acts with Global Standards". Harmonisering av regelverk, processer och rutiner välkomnas av EFPIA. Det förenklar för företagen och för myndigheter, och det torde ge en ökad tillgång på läkemedel för patienterna. Jag gav ett antal exempel på ökad harmonisering inom kvalitetsområdet:
- ICH Quality Guidelines - PIC/S (Pharmaceutical Inspection Co-Operation Scheme) - WHO Good Pharmacopoeial Practices - Global Standards for Product Testing, med en tydlig önskan från industrin att nå fram till en situation där vi har "One Company, One Product, One Approval"
Vad gäller hållbar utveckling så fokuserade jag dels på Pharmaceutical Supply Chain Initiative (PSCI) och dess olika principer samt på Eco-Pharmaco-Stewardship (EPS). Gällande EPS låg fokus på den delan av EPS som gäller kontroll av utsläpp av läkemedelssubstans från tillverkning.
Sammanfattningsvis för både kvalitets- och hållbarhetsområdet så diskuterade vi hur samarbeten kan utvecklas stegvis över tid. Från att inledningsvis ofta fokusera lagefterlevnad ("Legal Compliance"), vill vi se att samarbetet fördjupas till att via ökad generell riskbedömning och kontroll ("Assess and Control Risks") nå en nivå av ständiga förbättringar ("Continual Improvement") och benchmarking. Detta illustrerade jag med hjälp av det vi ofta kallar "The Maturity Ladder Concept".
Excellence Builds on Continual Improvement - the Maturity Ladder Concept
 
Hong Zheng på workshopen
Men innan jag ledde diskussionen om kvalitet och hållbarhet så hade mötet öppnats av Hong Zheng, Executive Chairman på CPIA. EFPIA:s välkomsthälsning gavs av Pär Tellner, Director Regulatory Affairs.
Pär Tellner på workshopen
Utöver att jag diskuterade "Expectations from the European industry regarding collaboration on drug quality and environment" så ledde EFPIA (representerade av Richard Torbett respektive Anette Hjelmsmark) också diskussioner om "Barriers to access to innovative medicines" och "EU system for marketing authorisation".
Richard Torbett på workshopen
Anette Hjelmsmark på workshopen
De kinesiska perspektiven på motsvarande frågor presenterades av bland andra Chen Kaixiang (China Academy of Science) och Liu Jihong (från Chinese FDA).
Intressanta och spännande diskussioner som visade både på de stora utmaningar som finns men också på möjligheter till fruktsamma samarbeten framöver. Stort tack till CPIA (ett speciellt tack till Jessie Wang, från CPIA:s Department of International Cooperation som tog hand om om under dagarna i Shanghai) och EFPIA (speciellt tack till Pär Tellner och Tiia Metiäinen för alla era förberedelser) för ett bra och viktigt möte.
ENGLISH SUMMARY: I have been in Shanghai over the weekend participating in the China/EU Pharmaceutical Industry Forum. It was a workshop arrnaged jointly by CPIA (China Pharmaceutical Industry Association) and EFPIA (European Federation of Pharmaceuticals Industries and Associations). Focus areas for the discussions were "Overview of the pharmaceutical Industry in China/EU", "Access for patients to innovative medicines", "the Drug Administration Law revision", and "Drug Quality and Environment".

Test
Bengt Mattson