Test
Bengt Mattson
Idag går Pfizer ut med informationen att vår fabrik i Strängnäs ska producera en biologisk läkemedelssubstans till läkemedelsbolaget Sobi. Det är såklart glädjande för Pfizer att Sobi bestämt sig för att förlägga tillverkningen hos oss, men det är självklart också bra för Sverige och ett kvitto på att det finns en bra plattform för produktion av biologiska läkemedel här i landet. Regeringens strategiska life-science satsning - att utveckla Sverige till ett välrenommérat land som leder utvecklingen och tillverkningen av biologiska produkter - har förhoppningsvis börjat bära frukt!
Utöver att det är bra för Pfizer och Sverige, så tror jag också det är bra för miljön. All industriell verksamhet, inklusive läkemedelstillverkning, har miljöpåverkan. Det är vårt ansvar att se till att den negativa påverkan är så liten som möjligt. Pfizers fabrik i Strängnäs är ett utmärkt exempel på en verksamhet som under åren ständigt har utvecklat och förbättrat sitt miljöarbete, och som jag idag vill hävda är ett föredöme: Resurseffektiv produktion med generellt sett en fantastiskt bra miljöprestanda. Fabriken är "LEAN & GREEN".
Läs mer om Pfizers Strängnäsfabriks hållbarhetsarbete via dessa länkar till några av mina tidigare blogginlägg: 25 augusti 2009, 14 december 2009, 15 november 2011, och 22 juni 2015.
PGS Strängnäs - fabriksbild
Test
Bengt Mattson