Test
Bengt Mattson

Mina noteringar från LMI o LIS-mötet i Norge 30 jan, 2018
I tisdags var jag i Oslo för att tillsammans med representanter från norska läkemedelsindustriföreningens (LMI) miljögrupp träffa Sykehusinnkjöp (före detta LIS, http://sykehusinnkjop.no/legemidler/) och diskutera hållbarhetskriterier vid offentlig upphandling av läkemedel. Det är kanske inte så lätt att se på bilden ovan vad vi diskuterade - texten är liten och otydlig...


Diskussionen har kommit långt i Norge för att få på plats utvärderingskriterier (eller "tilldelningskriterier"), och arbetet kommer att vara ganska intensivt under de kommande veckorna med att finslipa på kriterieförslagen, men också utveckla utvärderings- och svarsschema. Jag hoppas på fortsatt god samverkan mellan de norska och de svenska intressenterna i denna fråga - och kanske även övriga nordiska grannländer i kommande steg. Jag åker över till Oslo igen den 16 februari för fortsatta diskussioner. Har ni förslag och inspel till dessa diskussioner så hör gärna av er. Vi är väl flera som träffas redan nästa vecka uppe i Uppsala på seminariet "Vision 2025: Läkemedel i miljön är inte längre ett problem" (https://www.lif.se/kalendarium/2018/180207-vision-2025-lakemedel-i-miljon-ar-inte-langre-ett-problem.-hur-vill-vi-gora/)

Test
Bengt Mattson