Test
Bengt Mattson


Nu går snart första omgången av Dizza Tobaks skoltävling i mål. Sista mars är sista inlämningsdag för de antitobakstidningar som landets 6:e och 7:e klassare tävlar med. Det är fler än 160 skolklasser anmälda för närvarande. Det kommer att bli enormt spännande att få ta del av alla de olika beskrivningar av tobaksproblemet, samt förslag på åtgärder för att minska rökningen och snusningen bland ungdomarna, som jag misstänker finns med i tidningarna. Men det kommer också kännas enormt tufft att försöka identifiera vinnarna i pristävlingen. Det är därför kul att kunna avslöja att vi i den processen kommer arbeta med en mycket kompetent jury under ledning av den kända fitness-konsulten Blossom Tainton-Lindquist. Övriga i juryn är:

- Ursula Tengelin, Generalsekreterare, Cancerfonden

- Kent Thuresson, konceptansvarig, Korpen

- Fredrik Söderhielm, Generalsekreterare, A Non Smoking Generation

- Ruth Arvidsson, Inspiratör, A Non Smoking Generation - Anders Lönegård, projektledare Dizza Tobak, SAMBA

- Anna Wik, ad och kampanjprojektledare Dizza Tobak, Ekelund & Wik

- samt jag själv.

Du kan läsa mer på den pressrelease som har gått ut idag. Självklart finns det också mer information att tillgå via www.dizzatobak.se, och på våra samarbetspartners hemsidor (www.samba.nu, www.nonsmoking.se, www.korpen.se). Det här kommer att bli jättekul, det är jag helt övertygad om! Juryn kommer att sammanträda under april månad och vinnarna tillkännages under maj. Det är ett enormt viktigt arbete att genom olika aktiviteter uppmuntra ett mer hälsosamt leverne bland våra ungdomar - och att få dem att dissa tobaken, och avstå från andra typer av missbruk, är självklart en mycket viktigt del! Hälsopromotion bland våra ungdomar är en viktig investering inte bara i den enskilde individen utan för hela vårt samhälle och det är för mig förvånande att trots att folkhälsan står inför enorma utmaningar och behovet av information är stort saknar vi fortfarande hälsa på schemat i skolan. Dizza Tobak är ett positivt inslag på "den rätta vägen" - projektet passar utmärkt för att arbeta med "tema hälsa" och för att integrera flera ämnen i skolan.

Kanske ska jag göra detta budskap till mitt eget "för övrigt anser jag att Karthago ska förstöras" (vilket enligt legenden Cato d.ä. brukade avsluta många av sina anföranden i senaten med - "Ceterum censeo Carthaginem esse delendam")

...För övrigt anser jag att hälsa bör finnas med på schemat...

Test
Bengt Mattson