Test
Bengt Mattson

Detta är blogginlägg nummer 800 sen starten av Ansvarsblogg.se i april 2008. Det betyder således cirka 100 blogginlägg per år, dvs cirka två per vecka. Ibland såklart oftare - ibland mer sällan. Dominerade tema har såklart läkemedel och miljö varit - och många inlägg har antingen skrivits nere i Almedalen eller varit kopplade till Almedalsdiskssioner. Så vad passar bättre i detta mitt 800:de blogginlägg än att kommentera delar av mitt eget Almedalsschema 2017 som såklart innehåller flera diskussioner om läkemedel i miljön.


Vår antibiotika i deras vatten – om utsläpp från läkemedelsproduktion och möjliga lösningar


Göteborgs Universitet, ingår i Västsvenska Arenan
2/7 2017, 16:30 - 17:30 Strandvägen, H528, "Västsvenska Arenan i direkt anslutning till Almedalsparken, intill Kruttornet." Seminarium Vård och omsorg, Klimat/miljö


Ett friskare Östersjön utan läkemedel?
Takeda Pharma AB
3/7 2017, 11:00 - 12:00 Briggen Tre Kronor, fartyg, Seminarium Hållbarhet, Klimat/miljö


Finns det lösningar för bättre vattenhantering i industrin?
Kemivärldenbiotech, Win Water
3/7 2017, 09:00 - 16:00 Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2, "Almedalspaviljongen" Seminarium Klimat/miljö, Hållbarhet


Vaccinmotstånd - en konsekvens av den nya medielogiken?
LIF Vaccin, GSK, Pfizer, Valneva, Sanofi, MSD
4/7 2017, 09:00 - 10:00 Rigagränd 1, "Digidalen" Seminarium Vård och omsorg, Digitalisering


Hur kan vi genom att samarbeta hjälpa unga att skapa en bra framtid?
CSR Sweden, NyföretagarCentrum Sverige
4/7 2017, 13:00 - 13:45 Strandvägen 4, "Tavernatältet" Seminarium Hållbarhet, Integration/mångfald
 
Jag tycker att dessa exempel på några av de seminarier som jag kommer att delta i väl beskriver bredden av hållbarhetsfrågan - såväl social som miljömässig hållbarhet, men även vikten av ekonomiskt/finansiellt hållbara samhällen. Kanske undrar någon hur vaccin-seminariet är kopplad till hållbarhetsfrågan. Det finns enligt mig många kopplingar, en av de viktigaste är att preventionsinsatser - såsom vaccinationer - är centrala för att förebygga ohälsa (i fallet vacciner för att förebygga infektioner). Kan vi förebygga infektioner och allmänt få ned infektionstrycket i samhället så minskar behoven av antibiotika - och vår antibiotika behöver vi vara rädda om! En ansvarsfull och restriktiv användning, samt en ansvarsfull tillverkning av antimikrobiella läkemedel, utgör en stor del av mitt hållbarhetsfokus för närvarande som många av er vet.

Test
Bengt Mattson