Test
Bengt Mattson
Igår besökte Pfizers Corporate Affairs-avdelning Reumatikerförbundet. Ordföranden Anne Carlsson (på twitter @annecarlsson2) har kort beskrivit vårt möte på sin bildblogg. I arbetet med ansvarsfullt företagande är det alltid viktigt att samtala med intressenterna - och patientorganisationer är såklart en central aktör för oss. Tack för att vi fick möjlighet att diskutera med er.
ENGLISH SUMMARY: You will find a brief summary from the meeting between Pfizer Sweden Corporate Affairs and Swedish Rheumatism Association at Anne Carlsson's blog.
Test
Bengt Mattson