Test
Bengt Mattson

I förra veckan hölls LIVESTRONG Global Cancer Summit i Dublin, Irland. I ett mycket uppmärksammat seminarium diskuterade Lance Armstrong, som det självklara affischnamnet för Lance Armstrong Foundation, vikten av företags CSR-arbete i kampen mot cancer. Näringslivet var representerat av Nike, American Centery Companies samt av Pfizer. Det var Pfizers globala CSR-chef Caroline Roan, tillika högste chef för Pfizer Foundation, som presenterade vår syn på frågan.

“Expectations have grown exponentially for the role that multinational corporations should play [in changing the course of the cancer epidemic], At Pfizer, we obviously think we should play a significant role, and we bring some great assets to the table.”Caroline lyfte speciellt fram det program kring "Tobacco and Cancer Control" som vi gör inom ramen för Global Health Partnerships (GHP). Jag tycker det är mycket roligt att Pfizer tillsammans med andra stora multinationella företag arbetar långsiktigt med denna typ av "filantropi" - dels ett stöd till människor i stort behov av hjälp dels en långsiktig satsning för bättre hälsa i samhället. Här i Sverige har vi kommit i kontakt med "GHP Tobacco and Cancer Control" via Dizza Tobak. Pfizer Foundation stödjer SAMBA via GHP-programmet. SAMBA är som ni vet vår huvudsamarbetspartner i Dizza Tobak, andra viktiga samarbetsparners är A Non Smoking Generation och Korpen.

Det känns enormt stimulerande att genom Dizza Tobak vara del av ett stort globalt program som i förlängningen syftar till att inte bara besegra cancerproblematiken utan också eliminera tobaken från samhället! Vill ni ha bra koll på vad som händer här i Sverige generellt i tobaksfrågan rekommenderar jag er att följa Fredrik Söderhielms (generalsekreterare på A Non Smoking Generation) blogg. Alltid aktuell och informativ. Keep up the good work Fredrik och alla ni andra på Non Smoking!

Vill ni följa med i det globala skeendena i tobaksfrågan rekommenderar jag er att nyttja American Cancer Societys (ACS) hemsida. ACS är en av de absolut starkaste krafterna i världen i kampen mot, inte bara cancer, utan också tobak. Extra kul är det förståss att ACS är en partner inom Dizza Tobak. Det ger oss än större kraft och utgör också en stor källa till idéer och erfarenheter hur man politiskt kan agera för att nå framgång med att begränsa tillgången på tobak i samhället.

Test
Bengt Mattson