Test
Bengt Mattson

SWEDISH SUMMARY: Den 11 januari skrev jag ett blogginlägg om hur det är att vara hållbarhetschef. I dagarna släppte NMC (Näringslivets Miljöchefer) sin enkät "Miljöchefen - NMC-enkäten 2012". Enkäten görs vartannat år och resultaten är alltid lika spännande att ta del av. Och trots att vissa säkert reagerar över slutsatser som "Stödet från VD har minskat" och "Färre jobbar heltid inom miljö och hållbar utveckling än tidigare" så är jag positivt inställd. Förändringar som dessa beror delvis på att ledningssystem finns på plats och har integrerats in i organisationens övriga processer. Jag tror också vissa kan uppleva det som om att ledningens intresse har minskat när hållbarhetsarbetet går från att vara projektorienterat (exempelvis vad gäller implementering av ett ledningssytem) till "vardagligt arbete". Hållbarehetschefens viktigaste uppgift nu tycker jag är att säkerställa ett "strategiskt förhållningsätt till det väl integrerade hållbarhetsarbetet".

Jan 11 I wote a blog post on "what's it like to be a Sustainability Manager". And just the other day, NMC (Swedish Association of Environmental Managers) relesed their 2012 report "The Environmental Manager - Questionnaire 2012" (in Swedish unfortunately...). These reports are always great fun to read. And I presume that some will react negatively on some of the conclusions from this year's report: "The support from the Managing Director has decreased" and "Less of the responders work full-time on environmental affairs and sustainability". However, I do look upon those things differently, and I hope I am right... It is kind of natural that the environmental manager may feel that the support from the managing director has decreased, since managing systems have been implemented and "organizational inclosure"of the environmental work has been done. Work has moved from being "project like" with a lot of focus from the leadership team, to be a part of "ordinary work", well integrated in the other work processes. And hence, it is probably natural that fewer people work full-time with sustainability, although the total numbers of hours worked on sustainability most likely will have grown. In my opinion, the most important task for the environmental/sustainability manager will be to secure a strategic approach to the sustainability aspects of "integrated operations".

Test
Bengt Mattson