Test
Bengt Mattson

I fredags avslutade vi den första rundan av programmet Omvänt Mentorskap som vi driver tillsammans med Stockholms Universitet (SU). För information bland annat om bakgrund till detta initiativ rekommenderar jag att ni läser mitt blogginlägg från 21 nov förra året: http://www.ansvarsblogg.se/omvant-mentorskap-ett-samarbete-mellan-pfizer-och-stockholms-universitet/

På bilden ovan ser ni några av de studenter från SU som har agerat mentorer åt Pfizerkollegor från den svenska Pfizer-ledningsgruppen. Studenterna (Johanna Olson, Jesper Schröder, Caroline Björklund och Douglas Södersten) diskuterar några av de frågor vi har ställt till såväl mentorerna (dvs studenterna) och deras adepter (dvs Pfizers ledningsgruppskollegor) om värdet av programmet: Vad som har fungerat bra respektive dåligt, vilka förändringar vi skulle behöva göra för att förbättra programmet till kommande rundor? En idé föddes också i diskussionerna mellan mentorerna och adepterna när de båda grupperna fortsatte diskutera tillsammans under fredagseftermiddagen: Låt oss bilda ett ”Omvänt mentorskap Alumni” där mentorerna (dvs studenterna) från alla våra rundor av detta program i framtiden finns med. Enormt värdefullt inte bara för oss på Pfizer utan också för alla mentorerna att fortsätta samverka och utvecklas tillsammans.

Om ni vill läsa mer om detta så kommer en artikel från Stockholms Universitet snart. Jag skulle också vara tacksam om ni alla kommer med idéer på framtida ”teman” för desssa program. Denna gång var huvudfokus digitaliseringen av samhället och hälso- och sjukvården - ”Healthcare 2.0″ – generellt sett och specifikt hur det påverkar ett läkemedelsföretag. Jag förutsätter att digitalisering kommer att vara centralt i de framtida programmen också, men kanske finns det andra centrala ”mega-trender”, exempelvis samhällsförändringar såsom omställningen till ”en långsiktig hållbar utveckling”, där studenter säkert kan komma med värefulla perspektiv som kan hjälpa vår ledningsgrupp i arbetet med framtagandet av affärsstrategier.

Test
Bengt Mattson