Test
Bengt Mattson

CSR i praktiken.se listas idag "hållbarhetsproffsens" favoritarbetsgivare. Toppar listan gör IKEA, följt av Hennes & Mauritz samt Patagonia. Nästan en tredjedel av de tillfrågade uppgav att IKEA är ett av de fem företag vars CSR-arbete de beundrar mest och att IKEA är en arbetsgivare de gärna skulle vilja jobba för. Studien väcker ett antal frågor hos mig. Viktigast är kanske frågan: "Vad är det som karaktäriserar dessa attraktiva arbetsgivare?" Svaret är inte så enkelt att hitta tycker jag. Det går inte att urskilja en specifik bransch. Spridningen mellan branscher blir än tydligare om man också tittar på de företag som hamnar på platserna 4-6: Volvo Group, Swedbank och Body Shop. Det kan vara viktigt i detta sammanhang att studien genomfördes innan finanskrisen slagit till på allvar. Det blir spännande att se hur krisen kommer påverka hur exempelvis Volvo och Swedbank uppfattas på marknaden. Det är också intressant att fundera över skälet till att Patagonia hamnar så högt upp på listan. Det är ett företag som inte egentligen syns så tydligt i den vardagliga markandskommunikationen här i Sverige. Uppenbarligen har de dock lyckats i de insatser de gör eftersom de lyckats behålla sin goda placering från tidigare år. Där har vi säkert alla något att lära oss - det gäller ju bara att ta reda på vad som är hemligheten...

Jag kan såklart inte heller undgå att känna en viss besvikelse att inte Pfizer eller någon annan företrädare för läkemedelsindustrin eller från övrig "Life Science-verksamhet" finns med på listan. Det är väl ingen hemlighet för er som läser min blogg att jag anser att såväl många delar av läkemedelsindustrin generellt men såklart Pfizer specifikt har ett mycket bra arbete kring ansvarsfullt företagande och samhällsansvar. Vi har uppenbarligen inte lyckats nå ut med vårt budskap. Studien från CSR i praktiken.se visar att de flesta googlar fram den information de eftersöker. Google är det viktigaste verktyget i jakten på hållbarhetsinformation. Vägen via Google används mer än att man söker direkt via de olika bolagens hemsidor eller via olika miljö- och hållbarhetsredovisningar. Detta betyder för mig att vi måste bli än skickligare på att synas på nätet och att sökmotoroptimera vår information på webben.

Det skulle dock naturligtvis även kunna vara så att hållbarhetsproffsen faktiskt har tagit del av vår information kring vårt CSR-arbete men inte tyckt att det är "bra nog". Jag tror dock, vilket kanske uppfattas som föga ödmjukt, att så är inte fallet. Jag är åtminstone själv, och jag vet genom all den kommunikation jag har haft med människor via denna blogg och min mail ([email protected]) samt i diskussioner på konferenser och vid andra tillfällen, att också många andra är imponerade över det som Pfizer gör såväl globalt som nationellt och lokalt. Några exempel är:

- 1,7 miljarder US dollar årligen i utvecklingssamarbeten av biståndskaraktär världen över (läs mer på vår globala hemsida om vårt initiativ Pfizer Investments in Health) - Nästan 20% minskning av växthusgaser i absoluta tal globalt mellan 2000 och 2007. Målsättningen är att minska ytterligare med 20% i absoluta siffror fram till 2012.

Pfizers klimatarbete
Pfizers klimatarbete

- Vårt arbete här i Sverige, i samarbete med bland andra SAMBA (www.samba.nu) och A Non Smoking Generation (www.nonsmoking.se), för att minska tobaksanvändningen bland ungdomar. Läs om vårt Dizza Tobak-projekt här på bloggen eller på www.dizzatobak.se.

- Av stor betydelse för oss som attraktiv arbetsgivare är såklart också hur man som anställd blir omhändertagen. Jag tycker inte det kan finnas tydligare exempel på hur viktig den anställde är för företaget än det faktum att vår säkerhet och vårt välbefinnande alltid sätts i första rummet. För mig symboliseras detta utmärkt med att det snart är fem år sedan som vi hade en arbetsolycka med sjukfrånvaro som följd vid vår fabrik i Strängnäs. De anställdas säkerhet kommer alltid först - "Safety First". Bilden nedan togs när vi firade 4 år utan olycka i april 2008.

4 år utan olyckor - safety first
4 år utan olyckor - safety first

Hjälp till att göra vårt CSR-arbete bättre och mer välkänt genom att delta i dialogen här på bloggen! Stort tack på förhand!

Test
Bengt Mattson